Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021

Παιδιά με Μαθηματικό Άγχος

Έξι τρόποι με τους οποίους μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά με Μαθηματικό Άγχος:
➊ Εμπλακείτε.
Η επιτυχία των μαθητών στο σχολείο έχει αποδειχθεί ότι αυξάνεται εάν οι γονείς τους συμμετέχουν θετικά στην εκπαίδευσή τους.
➋ Ενθαρρύνετε την εξέλιξη.
Μελέτες έχουν δείξει ότι η προσπάθεια υπερέχει της ικανότητας στα Μαθηματικά, οπότε ενθαρρύνετε το παιδί να προσπαθεί.
➌ Να είστε θετικοί προς τα Μαθηματικά.
Η αντίληψη ενός γονέα για τα Μαθηματικά επηρεάζει όχι μόνο την αντίληψη του παιδιού, αλλά και την απόδοσή τοου σε αυτά
➍ Ξεπεράστε τα στερεότυπα των φύλων.
Ενισχύστε την αυτοπεποίθηση των Μαθηματικών ανεξάρτητα από το φύλο του παιδιού σας, επισημαίνοντας τα επιτεύγματα τόσο ανδρών όσο και γυναικών επιστημόνων.
➎ Επιτρέψτε τα λάθη.
Επικεντρωθείτε στις έννοιες και όχι στη σωστή απάντηση. 
Tο να κάνουμε λάθη είναι ουσιαστικό μέρος της κατάκτησης των Μαθηματικών.
➏ Συνδέστε τα Μαθηματικά με την καθημερινή ζωή.
Επισημάνετε τους τρόπους με τους οποίους εσείς και η οικογένειά σας χρησιμοποιείτε τα μαθηματικά στην καθημερινή σας ζωή και συζητήστε το πώς η καλή γνώση Μαθηματικών ανοίγει πόρτες σε μια μεγαλύτερη γκάμα επαγγελματικών επιλογών.
Image source : Ηive Parenting Beta