Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021

Αίτημα από το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ για τη Φυλή και το Σχιστό

Αίτημα από το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ να συγκληθεί άμεσα και σε ειδική συνεδρίαση το ΔΣ του ΕΔΣΝΑ και να λάβει αποφάσεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και για τις δυο μονάδες επεξεργασίας στη Φυλή και το Σχιστό.Προς:Πρόεδρο ΕΔΣΝΑ κ. Βασ. Κόκκαλη
Όπως γνωρίζετε, στις 3/2/2021 ολοκληρώθηκε η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ, «η ΜΠΕ λειτουργεί ως εργαλείο μονιμοποίησης της λειτουργίας της εγκατάστασης της Φυλής και, για το λόγο αυτό, βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με το σκοπό της εκπόνησής της, που είναι η αποσυμφόρηση της εγκατάστασης», ενώ στην αναλυτική παρέμβασή, που σας επισυνάπτουμε, ανασκευάζονται οι βασικότεροι από τους ισχυρισμούς της ΜΠΕ.
Επισημαίνουμε πως για το Περιφερειακό Συμβούλιο (ΠΣ) Αττικής η καταληκτική ημερομηνία, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την ΜΠΕ της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής, ήταν η 13/1/2021. Στο τέλος αυτής της περιόδου, το περιφερειακό συμβούλιο όφειλε να συνεδριάσει και να γνωμοδοτήσει και το ίδιο. Το περιφερειακό συμβούλιο ουδέποτε συνεδρίασε ως όφειλε προκειμένου να γνωμοδοτήσει.

Παράλληλα, η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ προχωρά τις διαδικασίες για την κατασκευή δυο μονάδων επεξεργασίας, με τη μέθοδο ΣΔΙΤ, στη Φυλή και στο Σχιστό σε χώρους που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί. Συγκεκριμένα:
Μια «Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ), για τις ανάγκες του Κεντρικού Τομέα Αθηνών», μέσω ΣΔΙΤ, στην περιοχή της Φυλής. Το συγκεκριμένο έργο καλύπτει περίοδο έως 30 ετών, εκ των οποίων 3 έτη εκτιμάται ότι αφορούν την κατασκευαστική περίοδο και 27 την περίοδο λειτουργίας.
Μια «Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) ΠΕ Πειραιώς και Νήσων», μέσω ΣΔΙΤ, στην περιοχή του Σχιστού. Το συγκεκριμένο έργο καλύπτει περίοδο έως 29 ετών, εκ των οποίων 2 έτη εκτιμάται ότι αφορούν την κατασκευαστική περίοδο και 27 την περίοδο λειτουργίας.
Το συνολικό κόστος των δυο μονάδων ανέρχεται στα 640.000.000 ευρώ.
Για όλα τα παραπάνω η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ έχει λάβει αποφάσεις δια περιφοράς -ούτε, καν, με τηλεδιάσκεψη- και χωρίς να ερωτηθεί ποτέ το ΔΣ του ΕΔΣΝΑ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από την ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, ερήμην των δήμων και των πολιτών και του ίδιου του Διοικητικού σας Συμβουλίου. Κανείς δε γνωρίζει ποια μέλη του ΔΣ του ΕΔΣΝΑ συμφωνούν ή διαφωνούν με τις αποφάσεις της ΕΕ γι’ αυτά τα μεγάλης σημασίας ζητήματα, που αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους των περιφερειακών ενοτήτων της Δυτικής Αττικής, της Δυτικής Αθήνας και του Πειραιά, αλλά και ολόκληρης της Αττικής. Κανείς δεν μπορεί να εκφράσει τη γνώμη ή τη διαφωνία του, αφού τα θεσμοθετημένα όργανα -όπως το ΔΣ του ΕΔΣΝΑ και το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, δε συζητούν αυτά τα ζητήματα που επηρεάζουν τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων στην Αττική.

Με την επιστολή μας ζητάμε να συγκληθεί άμεσα και σε ειδική συνεδρίαση το ΔΣ του ΕΔΣΝΑ και να λάβει αποφάσεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και για τις δυο μονάδες επεξεργασίας στη Φυλή και το Σχιστό. Φυσικά, υπάρχουν και άλλα θέματα που θα έπρεπε να συζητηθούν στο ΔΣ του ΕΔΣΝΑ, όπως η συμφωνία – πλαίσιο, με απόφαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, σχετικά με την προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη προγραμμάτων διαλογής των απορριμμάτων στην πηγή και η πρόσφατη απόφαση της ΕΕ σχετικά με τις ΜΕΒΑ, γιατί κι αυτά αφορούν το σύνολο των δήμων της Αττικής

Η συζήτηση επί των θεμάτων αυτών είναι ηθική και πολιτική υποχρέωσή σας απέναντι στους πολίτες της Αττικής που σας εξέλεξαν.
Με εκτίμηση ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
Συντονισμός φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών Δ. Αττικής – Δ. Αθήνας

oxixytafilis.blogspot.com – oxi.xyta.filis@gmail.com – f/b: Δυτικό Μέτωπο