Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021

Πρασινίζοντας το «Πράσινο», ελευθερώνοντας τους «ελεύθερους» χώρους (Βίντεο)

Πρασινίζοντας το «Πράσινο», ελευθερώνοντας τους «ελεύθερους» χώρους 
(Βίντεο της εκδήλωσης)