Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019

Συνεδρίαση με σημαντικά θέματα!

Την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου και ώρα 20:00 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο, στο Δημαρχείο Κερατσινίου.

Η συνεδρίαση έχει έντονο οικονομικό ενδιαφέρον 
μιας και το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να λάβει απόφαση για τον καθορισμό των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας – φωτισμού για οικίες και επιχειρήσεις για το έτος 2020 και απόφαση για δάνειο, περίπου 8 εκ ευρώ, για την αναχρηματοδότηση δανείων του Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας.

Για το 6ο θέμα, έγκριση αναχρηματοδότησης δανείων με νέο δάνειο από το παρακαταθηκών και δανείων προτείνεται:
 "...Κατόπιν των παραπάνω, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να λάβουν απόφαση : Α) για την έγκριση υποβολής αιτήματος λήψης δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 7.849.466,26 € με αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση των ήδη συναφθέντων δανείων, για χρονικό διάστημα 20 ετών και με κυμαινόμενο επιτόκιο 4,30% + Εurib12m"
Για ό,τι έχει σχέση με δάνεια μπορούν να μιλήσουν μόνο οι ειδικοί! Μοιάζει ως κίνηση νοικοκυρέματος!  Πάντως, η  απόφαση του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Για το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, "ανταποδοτικά τέλη", προτείνονται για τις κατοικίες ίδιοι συντελεστές με το προηγούμενο έτος και υπάρχει η ειδική κατηγορία ΓΙΙ με αυξημένο συντελεστή. Συγκεκριμένα υπολογίζεται να εισπραχτούν περίπου 14 εκ. ευρώ, από τα οποία 6εκ  αφορούν κατοικίες! 
Ως συντελεστές ενιαίου ανταποδοτικού τέλους για το 2020 προτείνονται:

ΕΙΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Δ.Κ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Δ.Κ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α&Β: ΟΙΚΙΕΣ & ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
1,61
1,61
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: ΧΩΡΟΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
4,70€
4,70€
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Ι: ΧΩΡΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
8,05€
8,05€
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΙΙ: ΧΩΡΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
16,10
16,10
 Στην ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΙ: ΧΩΡΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ εντάσσονται οι χρησιμοποιούμενοι χώροι των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα:  1. ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΑΛΥΣΙΔΕΣ) SUPER MARKETS 2. ΤΡΑΠΕΖΕΣ 3. ΔΕΚΟ 4. Ο.Κ.Α.Α Α.Ε. (ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ) 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΟΕΙΔΩΝ, ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΛΑΙΩΝ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΨΥΓΕΙΩΝ (Χονδρικό Εμπόριο Άλλων Τροφίμων Π.Δ.Κ.Α.-ΕΡΜΗΣ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΑΕ, κλπ) 7. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 8. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 9. ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Αναμένεται με ενδιαφέρον η τοποθέτηση  δημοτικών συμβούλων και
δημοτικών παρατάξεων κατά τη συνεδρίαση!
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
ΘΕΜΑ 1ο: 7 η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019  

ΘΕΜΑ 2ο: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΠΑΡ. 12 ΤΟΥ Ν. 1828/89 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ ΠΑΓΙΩΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΕΤΟΥΣ 2020
ΘΕΜΑ 3ο: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΝ 

ΘΕΜΑ 4ο: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΝ 

 ΘΕΜΑ 5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΘΕΜΑ 6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- 2 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 81 ΤΟΥ Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014) ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑ 7ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 20.000,00 € ΣΤΗΝ Α΄/ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 
ΘΕΜΑ 8ο: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΘΕΜΑ 9ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 15.000,00€ ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑ 10ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ΦΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 11ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016» 

ΘΕΜΑ 12ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»

 ΘΕΜΑ 13ο: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ“ (Ε.Ε.Α.Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. ΘΕΜΑ 

14ο: ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ¨ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ¨ ΘΕΜΑ 

15ο: ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5002489 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ¨ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ¨ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» ΕΩΣ 30/12/2023 

ΘΕΜΑ 16ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 489/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 3 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 221, ΠΑΡ. 11 ΠΕΡ. Β΄ΚΑΙ ΠΕΡ. Δ΄ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016), ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 

ΘΕΜΑ 17ο: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 221, ΠΑΡ. 11 ΠΕΡ. Β΄ΚΑΙ ΠΕΡ. Δ΄ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 

ΘΕΜΑ 18ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ 2ου ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΘΕΜΑ 19ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)» 

ΘΕΜΑ 20ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016» 

ΘΕΜΑ 21ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 2 ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» 

ΘΕΜΑ 22ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2017» 

ΘΕΜΑ 23ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ», ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ 

ΘΕΜΑ 24ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
ΘΕΜΑ 25ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (Α.Ν.) 
ΘΕΜΑ 26ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (Μ.Κ.) 
ΘΕΜΑ 27ο: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΚΑΙ ΚΟΡΑΗ (ΑΠΟΦΑΣΗ 58-2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ) 
ΘΕΜΑ 28ο: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μ.ΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΩΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. (ΑΠΟΦΑΣΗ 59-2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ) 
ΘΕΜΑ 29ο: ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ι.Χ. ΑΝΑΠΗΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4 ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΞΩΝ ΑΡ. 7, ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 62-2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ) 
ΘΕΜΑ 30ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2019: 
15η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 25-09-2019 
16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 01-09-2019 
17η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 03-10-2019 
18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 21-10-2019 
19η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 30-10-2019