Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

Η τροποποίηση, της τροποποίησης...


Στις 2-2-2018 δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», η οποία τροποποιούσε την ΥΑ για λειτουργία των σχολικών επιτροπών και αντιμετώπιζε προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί από την κακή λειτουργία σχολικών επιτροπών.

 Η απόφαση, μεταξύ άλλων, προέβλεπε την αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών στο διοικητικό συμβούλιο των σχολικών επιτροπών, γεγονός που ανέτρεπε τις ισορροπίες, και σε κάποιες περιπτώσεις δεν θα είχε την απόλυτη πλειοψηφία η διοικούσα παράταξη σε έναν δήμο. 
Ο κύριος στόχος  αυτής της ρύθμισης ήταν η κατανομή των φτωχικών κονδυλίων για την λειτουργία των σχολείων, βασικό έργο των σχολικών επιτροπών, να γίνεται κυρίως με εκπαιδευτικά κριτήρια και όχι με αυτοδιοικητικά. Δυστυχώς υπήρχαν περιπτώσεις όπου σχολικές επιτροπές έδιναν ελάχιστα χρήματα στα σχολεία ή δεν τα έδιναν στη ώρα τους.

Δυστυχώς την επομένη δημοσίευσης της απόφασης, ξέσπασε πόλεμος δηλώσεων, έβγαλε ανακοίνωση ακόμα και η ΚΕΔΕ, και 20 μέρες μετά, στις 25-02-2018, ήρθε η τροποποίηση της απόφασης.
 Όλα παραπέμπονται για το μακρινό μέλλον, για το Σεπτέμβριο του 2019. Για ένα καθαρά εκπαιδευτικό θέμα υπερίσχυσε η λογική του ελέγχου της πλειοψηφίας από τη διοικούσα παράταξη. Πραγματικά θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η λειτουργία τέτοιων οργάνων, όταν θα εφαρμοστεί η απλή αναλογική για τις εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Τώρα όλοι ησύχασαν και η ζωή συνεχίζεται! 
Πώς είπατε; Έπιασαν τόπο - και εδώ - οι πιέσεις των δημάρχων;