Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

Κάλπες για τους διευθυντές σχολείων

Δάσκαλοι και καθηγητές σε ρόλο ψηφοφόρου
Ρόλο αξιολογητή των διευθυντών σχολείων δια ψηφοφορίας αναλαμβάνουν οι σύλλογοι διδασκόντων!  


Σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Παιδείας για τον τρόπο επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης, στο εξής οι σύλλογοι διαδασκόντων θα αξιολογούν τους υποψηφίους και μάλιστα με αρκετά ισχυρή μοριοδότηση, η οποία θα αντιπροσωπεύει το 33% της συνολικής μοριοδότησης που μπορεί να λάβει ο υποψήφιος.
Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να θέσουν υποψηφιότητα (σε έως 2 σχολικές μονάδες) είναι η 10ετής εκπαιδευτική και 8ετής διδακτική προϋπηρεσία. Στην τροπολογία αναφέρεται ότι η γνώμη του συλλόγου διδασκόντων μπορεί να δώσε σε ένα υποψήφιο 12 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
Η τροπολογία προβλέπει ότι σύλλογοι διδασκόντων στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια όλης της χώρας σύντομα θα ψηφίζουν τους διευθυντές, κρίνοντας τη συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο, την προσωπικότητα και τη γενική του συγκρότηση.
Τα κριτήρια αυτά θα αποτιμώνται με τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας που ο υποψήφιος θα επιλέξει. Δεν συμμετέχει σε αυτήν ο ίδιος, σύζυγος ή συγγενής έως δεύτερου βαθμού. Μέσω της ψηφοφορίας εκτιμώνται στοιχεία που έχουν αναδειχθεί στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής, όπως η προσωπικότητα, το ήθος, η εντιμότητα, το αίσθημα δικαιοσύνης, η δημοκρατική συμπεριφορά, η επαγγελματική ανάπτυξη και συνέπεια καθώς και οι ικανότητες του υποψηφίου. 
Στις ικανότητες του υποψηφίου περιλαμβάνονται ενδεικτικώς: η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων ιδίως διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών, καθώς και η ικανότητα δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού περιβάλλοντος έμπνευσης των εκπαιδευτικών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Από το άρθρο του Νίκου Μάστορα στα ΝΕΑ πηγή