Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015

Βαρύ το φορτίο των απορριμμάτων για τους δήμους

Σοκ και δέος προκαλεί στην κυριολεξία η πρώτη ανάγνωση του Οδηγού για τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης των Απορριμμάτων από τους δήμους καθώς αυτός περιλαμβάνει μια σειρά πολύπλοκων, κοστοβόρων και πρωτόγνωρων διαδικασιών.
Απο την τοποθέτηση νέων κάδων, και τον προσδιορισμό των πράσινων σημείων μέχρι την ανανέωση του στόλου και τους εξοπλισμού, τις διαδικασίες συμμετοχής των πολιτών και τις μελέτες και προβλέψεις που πρέπει να γίνουν. 

Οι δήμοι καλούνται
Να θέσουν χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των ΤΣΔ
Να οργανώσουν δημόσια διαβούλευση
Να εκπονήσουν μελέτες
Να δημιουργήσουν επιπλέον ρεύματα εγκαθιστώντας αντίστοιχους κάδους (πλαστικό, χαρτί, τρόφιμα, γυαλί, μέταλλο, πράσινο κλαδιά, μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα ξύλα, μπάζα κλπ)
Να αναπτύξουν νέες δράσεις (π.χ. πώληση ανακυκλώσιμων υλικών)
Να εκσυγχρονίσουν τον στόλο και τον εξοπλισμό τους
Να εξορθολογήσουν τις υπηρεσίες τους για να μειώσουν τα κόστη
Να αναπτύξουν σημεία κομποστοποίησης
Να δημιουργήσουν Πράσινα Σημεία
Να φτιάξουν Σταθμούς Μεταφόρτωσης
Να συνεργαστούν με όμορους δήμους
Να εκπονήσουν καμπάνια ενημέρωσης για τους πολίτες
Να αναπτύξουν μηχανισμούς επανάχρησης
Και τελικά να πουλήσουν τα ανακυκλώσιμα προϊόντα συλλογής. 


Ο Οδηγός δείχνει ότι αναδιαρθρώνεται όλο το σύστημα αποκομιδής των απορριμμάτων στην Αττική με κύριο στόχο την ανάπτυξη της προδιαλογής στην πηγή.
Η Περιφερειακή αρχή έβαλε στόχο να μειώσει σε δραματικό βαθμό τους όγκους των απορριμμάτων που φτάνουν στους ΧΥΤΑ και να τους κάνει ΧΥΤΥ έτσι ώστε να μπορέσει να τους χωροθετήσει κιόλας με την ανοχή των εκεί κατοίκων.
Στόχος αναφέρει ο Οδηγός είναι η μείωση μέχρι και εξαφάνιση του κλάσματος των σύμμεικτων. 
Το πρώτο σημείο σύγκρουσης είναι βέβαια το οικονομικό. Ο Οδηγός απαιτεί μελέτες, νέους εξοπλισμούς και κατασκευές.
Αναφέρει ως πηγές χρηματοδότησης το Πράσινο Ταμείο και το ΕΣΠΑ. Στο Πράσινο Ταμείο ίσως υπάρξει συνεννόηση με την αίρεση βέβαια των δημοσιονομικών της χώρας. Το ΕΣΠΑ όμως αργεί. Βάση του Οδηγού και της ανταπόκρισης των δήμων θα καταρτιστεί και ο Περιφερειακός Σχεδιασμός που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο.  
Δεύτερο σημείο σύγκρουσης είναι ο εκσυγχρονισμός και η αλλαγή δομών των υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες καθαριότητας των δήμων είναι το πιο δύσκολο κομμάτι εκσυγχρονισμού. 

Η Περιφέρεια βάζει και στόχους στους Δήμους.
Ανακύκλωση συσκευασιών από 20% το 2015 στο 60% το 2020
Κομποστοποίηση Πρασίνων από 30% το 2015 στο 100% το 2020
Ανάκτιση υλικών από 30% το 2017 στο 60% το 2020
Κομποστοποίηση Βιοαποβλήτων από 10% το 2017 στο 40% το 2020

Προς το τέλος του Οδηγού αναφέρεται ότι οι δήμοι θα έχουν μεταξύ άλλων, όφελος την «εξοικονόμηση του τέλους υγειονομικής ταφής». Αυτό σίγουρα θα είναι άλλο ένα σημείο σύγκρουσης αφού η σημείωση αυτή προδικάζει ένα μεγάλο τέλος για την βιωσιμότητα του ΧΥΤΑ.
Εδώ οι δήμοι θα πρέπει να δουν πολύ σοβαρά το σύστημα «Πληρώνω όσο Πετάω» καθώς θα είναι πολύ δύσκολο και μακροχρόνιο να πείσουν αλλιώς τους κατοίκους τους να συμμορφωθούν με τα νέα συστήματα. 

Τον οδηγό μπορείτε νε βρείτε στην διεύθυνση εδώ