Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014

"Να πληρωθούν πριν τα Χριστούγεννα οι σχολικές καθαρίστριες"


Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη που διοργάνωσε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής την περασμένη Τετάρτη στα γραφεία της, με θέμα το πρόβλημα των σχολικών καθαριστριών που παραμένουν για μήνες απλήρωτες. Από την συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν Δήμαρχοι και εκπρόσωποι Δήμων από περισσότερες από 30 πόλεις της Αττικής, προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα:
Η Π.Ε.Δ.Α ζητά να πληρωθούν πριν τα Χριστούγεννα οι σχολικές καθαρίστριες, που αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Η πραγματικότητα που βιώνουν χρόνια οι σχολικές καθαρίστριες είναι απαράδεκτη, πληρώνονται με μεγάλες καθυστερήσεις, οι μισθοί τους είναι πολύ χαμηλοί και βρίσκονται σε διαρκή εργασιακή επισφάλεια. Η ευθύνη για τη μεσαιωνική αυτή κατάσταση δεν βαρύνει τους Δήμους ή τις Σχολικές Επιτροπές αλλά την κεντρική εξουσία. Σαν άμεσο λοιπόν μέτρο η ΠΕΔΑ ζητά να επισπευσθούν οι διαδικασίες της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ώστε οι εργαζόμενες αυτές τουλάχιστον να κάνουν ανθρώπινες γιορτές. 
Καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι από την προσεχή χρονιά η αρμοδιότητα για την απασχόληση των Σχολικών καθαριστριών θα περάσει στους Δήμους, οι παρόντες στη σύσκεψη αποφάσισαν ομόφωνα: 
Πρώτον, η μεταφορά της σχετικής αρμοδιότητας πρέπει οπωσδήποτε να συνδυαστεί με τη μεταβίβαση των αντίστοιχων πόρων, χωρίς καμιά περικοπή, αντίθετα με αύξηση τους. Αλλιώς οι Δήμοι θα βρεθούν σε αδιέξοδο, με δεδομένες μάλιστα τις πολύ μεγάλες περικοπές πόρων, τον πραγματικό οικονομικό στραγγαλισμό που έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια. 
Δεύτερο, οι σχολικές καθαρίστριες πρέπει να απασχολούνται σε συνθήκες μόνιμης και σταθερής εργασίας, όπως κάθε εργαζόμενος που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Θεωρούμε προφανές ότι η καθαριότητα των σχολείων αποτελεί πάγια ανάγκη και μάλιστα υψηλής κοινωνικής προτεραιότητας. Ξεκάθαρη λοιπόν θέση όλων των Δήμων είναι να σταματήσει η εργασιακή επισφάλεια και ομηρία των καθαριστριών. 
Κατά τη συζήτηση τέθηκαν από Δημάρχους και άλλα θέματα που αφορούν τα σχολεία και την εκπαίδευση. Επισημάνθηκε ότι λόγω της απόλυσης των σχολικών φυλάκων οι φθορές στα σχολικά κτίρια έχουν πολλαπλασιαστεί, με μεγάλο οικονομικό κόστος για τις σχολικές επιτροπές. Επίσης επισημάνθηκαν σοβαρά θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των μαθητών. Καλείται λοιπόν το Υπουργείο Εσωτερικών να επανεξετάσει το θέμα και να επαναφέρει το θεσμό των σχολικών φυλάκων. 
Επισημάνθηκαν οι μεγάλες ανάγκες στη συντήρηση των σχολικών κτιρίων και οι ανεπαρκείς πόροι που διατίθενται για το σκοπό αυτό. Γενικότερα τέθηκε το ζήτημα της ανεπαρκούς χρηματοδότησης των σχολικών επιτροπών και οι αρνητικές συνέπειες της στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Επίσης προτάθηκε η αναβάθμιση του καταστατικού ρόλου των αιρετών που έχουν την ευθύνη των σχολικών επιτροπών, καθώς αυτοί έχουν μια διαρκή ευθύνη για την επίλυση κάθε είδους προβλημάτων που προκύπτουν. 
Όλα τα θέματα που τέθηκαν για τα προβλήματα των σχολείων και της εκπαίδευσης και όλες οι σχετικές προτάσεις θα συζητηθούν στην αρμόδια Επιτροπή της Π.Ε.Δ.Α και στη συνέχεια οι τελικές προτάσεις θα έλθουν για συζήτηση στο Δ.Σ της Π.Ε.Δ.Α. http://myota.gr