Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2014

Tη Δευτέρα 29/12 συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 15:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κερατσινίου, πρόκειται να πραγματοποιηθεί η 40η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Στη συνεδρίαση εκτός των άλλων, διαχειριστικών κυρίως θεμάτων, αναμένεται να ψηφιστεί η συμπλήρωση παλαιότερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την ένταξη νέων κατηγοριών ευπαθών ομάδων, για απαλλαγή πληρωμής από τα Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού.
Νέες κατηγορίες οι οποίες προτείνεται να ενταχθούν στη ρύθμιση είναι: πλήρης απαλλαγή απόρων και μακροχρόνια ανέργων (δηλ. όσοι έχουν συμπληρώσει αδιαλείπτως πάνω από 12μηνο εγγραφής στον ΟΑΕΔ) καθώς και απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη κατά 50% ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και μικρότερο του 80%, τριτέκνων, και νέων επαγγελματίων για ορισμένο χρονικό διάστημα. 
Οπωσδήποτε είναι μια απόφαση προς η σωστή κατεύθυνση μιας και συμπληρώνει παλαιότερη απόφαση η οποία αφορούσε μόνο πολύτενους και αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80% και θα πρέπει να ψηφιστεί ομόφωνα από το δημοτικό συμβούλιο.