Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΛΟΓΕΣ ;

Στην επιτάχυνση των διαδικασιών εκλογής Προέδρου κατέληξε  η κυβέρνηση.
Ο Πρωθυπουργός κ. Σαμαράς και ο Αντιπρόεδρος κ. Βενιζέλος, αφού ενημέρωσαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ζήτησαν από τον Πρόεδρο της Βουλής να κινηθεί το ταχύτερο η διαδικασία Προεδρικής Εκλογής και η σχετική ψηφοφορία να διεξαχθεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014.
Αν δεν εκλεγεί Πρόεδρος με την πρώτη ψηφοφορία, όπου απαιτούνται 200 ψήφοι, θα πραγματοποιηθεί δεύτερη στις 22 Δεκεμβρίου, όπου και πάλι απαιτούνται 200 ψήφοι. Αν και πάλι δεν εκλεγεί Πρόεδρος θα πραγματοποιηθεί τρίτη ψηφοφορία στις 27 Δεκεμβρίου όπου απαιτούνται 180 ψήφοι.  
Εφόσον ούτε στην τρίτη ψηφοφορία δεν εκλεγεί Πρόεδρος, τότε θα διεξαχθούν εκλογές, οι οποίες τοποθετούνται στις 25 Ιανουαρίου ή 1 Φεβρουαρίου.