Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012

Tην Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012 η 6η συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου


Tην Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012 θα γίνει η 6η συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου, ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Τα θέματα είναι πάρα πολλά και θα προηγηθεί η 5η συνεδρίαση για να γίνει η εκλογή γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου. Πότε εκλέχτηκε ο προηγούμενος γραμματέας, πότε τελείωσε η θητεία του ή παραιτήθηκε δεν έχουμε πάρει είδηση!
 Ξεχωρίζει το θέμα 38 για σύμπραξη του Δήμου στην αναπτυξιακή σύμπραξη "Θυμαιτάδες". Περισσότερες πληροφορίες αναζητούνται. Στόχος της σύμπραξης αν καταλάβαμε καλά είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασής. 
Πως θα γίνει αυτό, πως προέκυψε η σύμπραξη "Θυμαιτάδες", φορείς που συμμετέχουν με ποιες προϋποθέσεις,  θα το μάθουμε στο Δημ. Συμβούλιο. 
Ακόμα υπάρχει η έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου, ένα θέμα που έχει ξεχαστεί μετά την κάψα της πρώτης περιόδου, οι γνωστές έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις (με τόσες αποσπασματικές ενισχύσεις θα μπορούσε να γίνει μια μονιμότερη και πιο ουσιαστική παρέμβαση...) , οι παραιτήσειςδημοτικών συμβούλων από τη σχολική επιτροπή, η έγκριση αποκριάτικων εκδηλώσεων με τις σχετικές πιστώσεις, η μη έγκριση μεταβολών στις σχολικές μονάδες και ...άλλα πολλά μικρά και γραφειοκρατικά!
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε.Π. ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΩΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ.
ΘΕΜΑ 2ο: ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 417/14-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΥΠ' ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012.

ΘΕΜΑ 3ο: ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 418/14-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΥΠ' ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012.
ΘΕΜΑ 4ο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΜΠΟΥΔΟΥΤΣΗ ΚΑΙ ΨΑΡΡΩΝ.
ΘΕΜΑ 5ο: 3η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.
ΘΕΜΑ 6ο: ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1-7-2011 ΕΩΣ 30-12-2011.
ΘΕΜΑ 7ο: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ (Φ.Ι.).
ΘΕΜΑ 8ο: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ (Π.Δ.).
ΘΕΜΑ 9ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΗΜΟΤΙΣΣΑ-ΚΑΤΟΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (Δ.Κ).
ΘΕΜΑ 10ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012.
ΘΕΜΑ 11ο: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ:Α) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ Β) ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 28 ΚΑΙ 46 ΤΟΥ ΕΚΠΟΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 3463 /2006. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ: Α) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Β) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012.
ΘΕΜΑ 12ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 27) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 26/25-09-2009.
ΘΕΜΑ 13ο: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ Δ.Σ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ.
ΘΕΜΑ 14ο: ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ,ΣΤΗΝ ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ.
ΘΕΜΑ 15ο: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 133/19423/14-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3013/2002»
ΘΕΜΑ 16ο: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ., ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΘΕΙ Ο κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»
ΘΕΜΑ 17ο: ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΜΗ ΔΩΡΕΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TEN BRINKE HELLAS, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ: ΚΟΜΝΗΝΩΝ - ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ & ΤΗΣ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
ΘΕΜΑ 18ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012.
ΘΕΜΑ 19ο: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Η ΜΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΕΠ'ΑΥΤΟΥ (Σ.Κ.)
ΘΕΜΑ 20ο: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΘΥΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ε.Τ.Ε.
ΘΕΜΑ 21ο: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ.
ΘΕΜΑ 22ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΗΜΟΤΙΣΣΑ-ΚΑΤΟΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (Π.Δ.)
ΘΕΜΑ 23ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΗΜΟΤΙΣΣΑ-ΚΑΤΟΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (Κ.Π.)
ΘΕΜΑ 24ο: ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
ΘΕΜΑ 25ο: ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013.
ΘΕΜΑ 26ο: ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΠΕΤΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
ΘΕΜΑ 27ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΑΡΤΑΕΤΟΥ – ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ.
ΘΕΜΑ 28ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ.
ΘΕΜA 29o: ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ Ο.Ε.Κ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ.
ΘΕΜΑ 30ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΗΜΟΤΙΣΣΑ-ΚΑΤΟΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (Γ.Π.)
ΘΕΜA 31o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 28o Σ.Σ.Κ.: 20o Δ.Σ. & 25o ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΘΕΜA 32o: ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΘΕΜA 33o: ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ, ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 6 Η/Υ ΤΟΥ ΜΑΡΓΙΟΛΗ ΘΩΜΑ ΣΕ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 23 & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 38
ΘΕΜA 34o: ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ, ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 3 Η/Υ ΤΟΥ ΣΕΜΕΡΤΖΗ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ ΣΕ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 2 & ΙΔΡΥΤΩΝ
ΘΕΜA 35o: ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΥΟ (2) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Ή ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΝΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΕΤΟΥΣ 2012 ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΝ
ΘΕΜA 36o: ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΘΕΜA 37o: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2012 Ο.Ε.)
ΘΕΜΑ 38ο: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΥΜΑΙΤΑΔΕΣ» ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 3:«ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ» ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1:«ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ»ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :«ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ»ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»2007-2013.πηγή