Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012

Μια πρόταση για διάσωση της ΔΗΚΕΠΑ...


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
από τον Δημ. Σύμβουλο Γ. Τσιρίδη

Τα προβλήματα της επιχείρησης είναι γνωστά. Τα κυριότερα είναι ότι δεν έχει εγκεκριμένο διετές πρόγραμμα επομένως και αν ακόμα είχε χρήματα δεν θα μπορούσε να πληρώσει τους εργαζόμενούς της. Και όταν θα εγκριθεί αυτό το διετές, πάλι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Και επί πλέον ο Δήμος έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
 Οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση είναι περίπου 80 (με συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου) και 110 ακόμη ωρομίσθιοι που είναι οι δάσκαλοι, οι προπονητές κλπ. των αθλητικών και πολιτιστικών τμημάτων. Για την επιχείρηση εργάζονται και 2-3 υπάλληλοι του Δήμου.
Το διετές της επιχείρησης προβλέπει έσοδα 1 εκ. δρχ. κατ’ έτος περίπου και έξοδα 6 εκ. δρχ., υπολογίζει δε σε έσοδα 5 εκ. ευρώ τον χρόνο από τον Δήμο. Φυσικά πρόκειται για διετές εκτός πραγματικότητας!
Η πρόταση διάσωσης της επιχείρησης που κατέθεσα στο δημοτικό συμβούλιο εκπονήθηκε από ομάδα πολιτικών προσώπων και υπαλλήλων ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων και παραταξιακής τοποθέτησης και λέει εν συντομία τα εξής:
 ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ:
 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 38-40 άτομα περίπου είναι ΑΜΕΑ με προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα (ΕΕ ή Κυβέρνηση και Δήμος) διάρκειας 3+1 ετών

 • 15 άτομα περίπου είναι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από ΕΕ Κυβέρνηση και Δήμο όπως η «Κοινωνική Μέριμνα», το «Βοήθεια στο Σπίτι», το ΚΗΦΗ κλπ.
 • 18-20 άτομα (ίσως και λιγότερα γιατί κάποιοι έχουν φύγει) είναι με προγράμματα του ΟΕΑΔ για προσυνταξιοδοτικό καθεστώς
 • 8-9 άτομα είναι με συμβάσεις Αορίστου Χρόνου
 • 111 άτομα είναι ωρομίσθιοι σε δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού (δάσκαλοι χορού, μουσικής, γυμναστές κλπ.)
ΔΡΑΣΕΙΣ
 Οι λειτουργίες της επιχείρησης περιλαμβάνουν:
 Δομές, που είναι τα προγράμματα Μέριμνας, Βοήθεια στο σπίτι και προγράμματα για τους ΑΜΕΑ
 • Δράσεις που αναφέρονται κυρίως σε Πολιτισμό και Αθλητισμό
 • Εκδηλώσεις επετειακές ή μη, σε συνεργασία με τον Δήμο
 ΠΡΟΤΑΣΗ
Προτείνεται να μεταφερθούν στον Δήμο Προσωπικό, Δομές και Δράσεις ελαττώνοντας το προσωπικό και τις δράσεις της επιχείρησης
Συγκεκριμένα:
 • Μεταφέρονται στον Δήμο τα προγράμματα με τους ΑΜΕΑ (38-40 άτομα και οι δράσεις τους που έτσι κι αλλιώς αφορούν κυρίως στον Δήμο όπου και απασχολούνται σήμερα). Νομικό πλαίσιο ο Ν.3852/2010 άρθρο 112 και ο Ν.3979/2011 καθώς και μια ισχύουσα ΚΥΑ
 • Μεταφέρονται στον Δήμο οι Δομές και οι 15 υπάλληλοι που απασχολούνται εκεί. Νομικό Πλαίσιο το άρθρο 112 του Ν.3852
 • Μεταφέρονται (αν είναι δυνατόν) στον δήμο οι 18-20 του ΟΑΕΔ
 • Μένουν στην επιχείρηση οι 8-10 Αορίστου Χρόνου και ενδεχομένως οι 18-20 του ΟΑΕΔ αν δεν γίνεται να μετακινηθούν
 • Μεταφέρονται στην αρμοδιότητα του Δήμου όλες οι Αθλητικές και Πολιτιστικές Δράσεις. Υπάρχει ήδη με τον ψηφισμένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας αρμόδια Διεύθυνση στον Δήμο για να τις αναλάβει.
 • Ο Δήμος συνάπτει με την Επιχείρηση ΔΙΜΕΡΕΙΣ (ή τριμερείς αν δεν γίνεται αλλιώς) Προγραμματικές Συμβάσεις με την Επιχείρηση με την οποία της αναθέτει να πραγματοποιεί τις πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις, χρηματοδοτώντας τις δράσεις αυτές, προσφέροντας και δικό του προσωπικό και έχοντας την εποπτεία (οικονομική κυρίως αφού διοικητική θα έχει η Επιχείρηση). Οι δάσκαλοι και οι γυμναστές και οι ωρομίσθιοι γενικά θα προσλαμβάνονται με διαδικασίες ΑΣΕΠ και για όλες τις οικονομικές συναλλαγές θα υπάρχει έλεγχος και από τον Δήμο και από τον Προληπτικό Έλεγχο.
 • Το νέο διετές δεν θα υπερβαίνει τα 600 χιλ. ευρώ σε έσοδα και δεν θα ξεπερνά τα 1.200 χιλ. ευρώ σε έξοδα. Επιτυγχάνεται και εξορθολογισμός της οικονομικής διαχείρισης της επιχείρησης
Με το παραπάνω πρόγραμμα επιτυγχάνονται τα εξής:
1.   Διατηρείται το επίπεδο υπηρεσιών προς τους δημότες
2.   Διατηρείται η επιχείρηση σαν εργαλείο για άντληση προγραμμάτων και επενδύσεων σε κοινωφελείς τομείς από την Πολιτεία και το Κράτος
3.   Διατηρούνται όλοι οι εργαζόμενοι με καλύτερο και πιο κατοχυρωμένο καθεστώς (αν και σήμερα όλα είναι ρευστά στον τομέα αυτόν)
4.   Μπορούν να πληρωθούν όσοι έρθουν στον δήμο αφού ο Δήμος γίνεται καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων των προγραμμάτων που μεταφέρονται και μπορεί (υποχρεούται) να εξοφλήσει εκείνος τους εργαζόμενους που έχουν απαιτήσεις
5.   Μπορούν να πληρωθούν και όσοι θα μείνουν στην Επιχείρηση αφού με τα έσοδα που πραγματοποιεί η επιχείρηση θα μπορεί να εξοφλήσει τα παλιά της χρέη προς τους εργαζόμενούς της που θα είναι λιγότεροι και θα μπορούν να καλυφθούν.
6.   Οι εργαζόμενοι που θα περάσουν στον δήμο θα ενταχθούν στο ενιαίο μισθολόγιο και θα πληρώνονται κανονικά όπως όλοι οι υπάλληλοι του δήμου (τρόπος του λέγειν στην σημερινή συγκυρία)
7.   Οι εργαζόμενοι που θα μείνουν στην επιχείρηση θα μπορούν να πληρώνονται άνετα και από την πρόβλεψη του διετούς αλλά και από τις προγραμματικές συμβάσεις που θα προβλέπουν την καταβολή των μισθών των δασκάλων αλλά και τα διοικητικά έξοδα της επιχείρησης.
Η πρόταση αυτή κατατέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο και ο Δήμαρχος, εκφράζοντας την διοίκηση ζήτησε να την καταθέσουμε για να εξεταστεί κατά πόσον είναι εφαρμόσιμη. Την καταθέτουμε λοιπόν και εδώ αλλά και με επίσημο έγγραφο στο δημοτικό συμβούλιο και την επιχείρηση.
Για όσους αμφισβητούν το εφαρμόσιμο της πρότασης κοιτάζοντας το άρθρο 109 του Ν.3852/10 που προβλέπει ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ τους λέμε να κοιτάξουν το άρθρο 112 του Ν.3852/10 που μιλά για ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Εμείς Πρόγραμμα προτείνουμε να μεταφερθεί και μαζί με το Πρόγραμμα θα μεταφερθεί και το προσωπικό που ανήκει σε αυτό!