Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012

Προωθούνται τα "Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση"

Ενημερωτικές συναντήσεις, σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις όλης της χώρας, στα πλαίσια τής έναρξης υλοποίησης του προγράμματος «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση» (Τοπ.Σ.Α.), ξεκινά η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων, τού υπουργείου Εργασίας. 
Οι συναντήσεις αυτές έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των τοπικών, κοινωνικών και οικονομικών φορέων, για τις προϋποθέσεις και τους όρους συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. 
Η πρώτη ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη, έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στις 15 Φεβρουαρίου 2012, ενώ το σύνολο των ενημερωτικών συναντήσεων στις έδρες όλων των Περιφερειών θα πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος τού τρέχοντος μήνα. 

Τα «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση» στοχεύουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους, με την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων για τη δημιουργία αναπτυξιακών συμπράξεων στις 13 Περιφέρειες της χώρας και προκηρύσσονται από τις ενδιάμεσες διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών. 

Οι πόροι έχουν εκχωρηθεί από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», τού υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο προϋπολογισμός για όλη τη χώρα είναι 80.000.000 ευρώ και οι δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 
http://www.ota.gr