Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010

Γ.Γραμματικάκης: Θα κερδηθεί το στοίχημα για το περιβάλλον;

Θα κερδηθεί λοιπόν το στοίχημα; Φοβούμαι ότι μονοσήμαντη απάντηση, που να έχει τουλάχιστον κάποια επιστημονική βαρύτητα, δεν μπορεί να δοθεί. Είναι όμως γεγονός αναμφισβήτητο ότι, ανεξάρτητα από την ταυτότητα η την δύναμη τους, οι άγγελοι που ανέφερα πληθύνονται. Υπάρχει λοιπόν μια μικρή ελπίδα ότι ίσως κυριαρχήσουν κάποτε στην βάση της πυραμίδας. Τότε –υπάρχει πάλι μια μικρή ελπίδα- θα επιδιώξουν την ανατροπή της, και θα επιβάλλουν στην κορυφή μεγαλύτερο σεβασμό και φρόνηση. περισσότερα