Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010

Κρατικός Προϋπολογισμός και πόροι των Δήμων για το 2011

Αυξημένοι πόροι σε σχέση με το 2010, προβλέπονται στον προϋπολογισμό που έχει κατατεθεί στην Βουλή και θα ψηφιστεί από 18-22 Δεκεμβρίου 2010. http://www.aftodioikitiko-kinima.gr/?p=532
Η αύξηση των πόρων αναμένεται να ματαφερθεί στην κοινωνική πρόνοια, στους μεταταχθέντες υπαλλήλους και στις άλλες αρμοδιότητες που έχουν μεταφερθεί. Με την ολοκλήρωση της κοστολόγησης τους, και την αναπροσαρμογή του ελάχιστου κόστους λειτουργίας των Δήμων που θα ισχύσει από 1-1-2011, η κατανομή των δωδεκατημορίων, θα ανταποκρίνεται στο μέγιστο δυνατό στις πραγματικές ανάγκες των νέων Δήμων.
Στον πίνακες που ακολουθούν , παρουσιάζονται τα οικονομικά μεγέθη του 2011 για τους Δήμους (Πίνακας 1) , για τις Περιφέρειες (Πίνακας 2) και ο Ενοποιημένος Προϋπολογισμός της ΤΑ (Πίνακας 3)
Πίνακας 1
Πίνακας 2
Πίνακας 3