Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020

Δημοσιεύτηκε το Παραδοτέο Π.3 του "Δημόκριτου" για την παρακολούθηση ποιότητας ατμόσφαιρας ("δυσοσμία")!


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας το Παραδοτέο Π.3 της έρευνας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος", το οποίο αφορά την παρακολούθηση ποιότητας ατμόσφαιρας με εκπόνηση εξειδικευμένων χημικών αναλύσεων και χρήση υπολογιστικών εργαλείων προσομοίωσης διασποράς ρύπων και συνεισφοράς πηγών ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Ελευσίνας!
Τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι δύσκολο να αναλυθούν από μη ειδικούς! Έχουν όμως μεγάλο ενδιαφέρον, μιας και παρουσιάζουν μια πραγματικότητα που έχουν βιώσει οι κάτοικοι του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας! Οπότε με ενδιαφέρον αναμένεται να  παραδοθεί το τελικό πόρισμα του ερευνητικού κέντρου  στο τέλος του καλοκαιριού. Στο επόμενο διάστημα αναμένεται και το πόρισμα της έρευνας του αστεροσκοπείου από το σταθμό που έχει στήσει ο δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας στον χώρο των "Λιπασμάτων"!

Παρακάτω παρουσιάζεται μέρος από τα γενικά συμπεράσματα, στο παραδοτέο 3, και πίνακας με τα σημεία δειγματοληψίας όπου έγιναν οι μετρήσεις! Στο site του δήμου υπάρχει το πλήρες κείμενο!
Ο καθένας μπορεί να κάνει τις αντιστοιχίσεις, τις σκέψεις και τα συμπεράσματα του! Ολόκληρο το κείμενο εδώ

Απόσπασμα από τα συμπεράσματα:
5. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  5.1 ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Γενικό σχόλιο: ∆εν παρουσιάστηκε σηµαντικός αριθµός ηµερών µε οσµές στα 3 σηµεία δειγµατοληψίας που είχαν επιλεγεί. Για το λόγο αυτό προστέθηκαν άλλα 2 σηµεία δειγµατοληψίας σε σηµεία που εµφάνιζαν συχνότερα και εντονότερα το φαινόµενο ώστε να συγκεντρωθεί ικανός αριθµός δειγµάτων που θα µπορούσε να χαρακτηρίσει το χηµικό αποτύπωµα των οσµών.

• Για τις πτητικές οργανικές ενώσεις (αρωµατικές και θειούχες), οι οποίες αποτελούν και τους σηµαντικότερους παράγοντες εµφάνισης των οσµών, η συγκέντρωσή τους στα σηµεία δειγµατοληψίας ακολουθεί τη σειρά:

Αρωµατικές: ∆Κ4>∆Κ5>∆Κ1>∆Κ2>∆Κ3
Μερκαπτάνες: ∆Κ4>∆Κ5>∆Κ3>∆Κ1>∆Κ2
Θειοφαίνεια: ∆Κ5>∆Κ4>∆Κ1>∆Κ3>∆Κ2

Η παραπάνω σειρά των συγκεντρώσεων των πτητικών οργανικών ενώσεων στα σηµεία µέτρησης, ακολουθεί τη σειρά έντασης και αριθµού εµφάνισης των οσµών που παρατηρήθηκαν στη διάρκεια των δειγµατοληψιών.

• Συγκρινόµενες ενδεικτικά µε την ετήσια οριακή τιµή οι ηµερήσιες συγκέντρωσης του βενζολίου (ΦΕΚ 488/2011: 5 µg/m3), υψηλότερες τιµές παρατηρήθηκαν
για 15 ηµέρες στο σηµείο ∆Κ1, 6 ηµέρες στο ∆Κ2, 4 ηµέρες στο ∆Κ3, 30 ηµέρες στο σηµείο ∆Κ4 και 15 ηµέρες στο σηµείο ∆Κ5.

Ολόκληρο το κείμενο εδώ


Πίνακας 2.3: Περιγραφή Σηµείων ∆ειγµατοληψίας
ΔΚ 1 2ο Δημοτικό Σχολείο Δραπετσώνας Δραπετσώνα 37o 56’ 57” B 23o 37’ 25” A
ΔΚ 2 4ο ΓΕΛ Κερατσινίου Κερατσίνι 37ο 57’ 2” B 23o 36’ 41” A
ΔΚ 3 (Υπόβαθρο) 1ο Ενιαίο Λύκειο Κερατσινίου Κερατσίνι 37o 58’ 6” B 23o 36’ 37” A 10
ΔΚ 4 (Οικίσκος) Μετρήσεων Ατμοσφαιρικών Ρύπων (Δήμος ΚΔ) Κερατσίνι 37o 56’ 48” B 23o 36’ 58” A
ΔΚ 5 (Γέφυρα) Κερατσίνι 37o 56’ 55” B 23o 37’ 3” A Ε