Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

Φωτοβολταϊκό Πάρκο στον ΟΛΠ

Με Δελτίο Τύπου ο ΟΛΠ ανακοίνωσε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού Πάρκου στους χώρους του εμπορικού λιμανιού (Κερατσίνι-Πέραμα) με σαφή πρόθεση να ενισχύσει τη θέση του ως ECOPORT (οικολογικό λιμάνι). Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού Πάρκου είναι κίνηση φιλική προς το περιβάλλον. Άραγε οι "γνωστές επιτροπές" μεταξύ Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και ΟΛΠ, οι οποίες έγιναν για να συζητούν και να εκφέρουν γνώμη για όποια νέα εγκατάσταση στην περιοχή, όπως μας έλεγαν,  είναι ενήμερες, συμφώνησαν  ή  έχουν αντίρρηση; 

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου: Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης, εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού το

“Δεύτερο Φωτοβολταϊκό Πάρκο ΟΛΠ”, το οποίο εγκαθίσταται στους χώρους του Εμπορικού Λιμανιού (Κερατσίνι - Πέραμα). Πρόκειται για ένα σημαντικό φιλοπεριβαλλοντικό έργο, συνολικής δαπάνης 8.532.002 Ευρώ, του οποίου τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι:

- Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σε 3.382,1 kWp . Η συνολική ετήσια παραγωγή ενέργειας ανέρχεται σε 4.778.480 kWh . Η απόδοση της επένδυσης είναι 38,7% έως 45% . Η επιστροφή κεφαλαίου γίνεται σε 2,5 έως 3 έτη . Το δε περιβαλλοντικό όφελος αντιστοιχεί σε μείωση εκπομπών ίση με 2.948,46 τον. CO2 

Με την ολοκλήρωση της πρότασης για το εμπορικό λιμάνι το σύνολο των υποδομών σε φωτοβολταϊκά πάρκα του ΟΛΠ Α.Ε. διαμορφώνονται ως ακολούθως: - Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σε 4.386,12 MWp. - Η συνολική μέση ετήσια παραγωγή ενέργειας ανέρχεται σε 6.120.923 kWh. - Το κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 11.657.336 €. - Η απόδοση της επένδυσης είναι 27,3% έως 45%  - Η επιστροφή κεφαλαίου γίνεται σε 2,5 έως 3,8 έτη  - Τέλος, η συνολική μέση ετήσια μείωση εκπομπών CO2 είναι ίση με 4.708,4 τόνους CO2.

Όπως είναι γνωστό μαζί με τους εκσυγχρονισμούς των κτιριακών υποδομών, των νέων δικτύων λυμάτων και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στα πλοία, την ανάπτυξη πρασίνου και τα φωτοβολταϊκά το Λιμάνι του Πειραιά ενισχύει σημαντικά τη θέση του ως ECOPORT (οικολογικό λιμάνι), όπως πρόσφατα το ανέδειξε με απόφασή της η Ένωση Λιμένων Ευρώπης (ESPO).