Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

Σήμερα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, 17η Τακτική Συνεδρίαση 16-6-11

Επιτέλους, μετά από διαμαρτυρίες, αναρτήθηκαν τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου που τελικά θα γίνει την Πέμπτη! 
Σήμερα στην ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου υπάρχουν και τα θέματα και τα εισηγητικά σημειώματα εδώ. Τι να πούμε ... μπράβο στους υπεύθυνους, κάλλιο αργά παρά ποτέ! 

Στο συμβούλιο της Πέμπτης θα συζητηθούν 32 θέματα, μεταξύ των οποίων οι γνωστές  "έκτακτες ενισχύσεις", η αλλαγή της σύνθεσης των Δ.Σ. των σχολικών επιτροπών υποθέτουμε μετά τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών φορέων και άλλα θέματα που χρειάζονται ειδικές γνώσεις για να γράψεις αν είναι ή όχι, σημαντικά.  Αξιοσημείωτο είναι ότι μετά από καιρό δεν διακρίνουμε δια γυμνού οφθαλμού προτάσεις για έκτακτες επιχορηγήσεις σε φορείς  ή σωματεία και αυτό ....είναι πρόοδος! Εκτός βέβαια, από την νέα  έκτακτη επιχορήγηση στον "Ποιμενικό αυλό". Τώρα, πότε θα προλάβουν, να συζητήσουν και να αποφασίσουν είναι άλλο θέμα! Μη ξεχνάμε ότι πάντα υπάρχουν, εκτός των άλλων και τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης που είναι ιδιαίτερα σημαντικά!
 Άντε καλό κουράγιο...
17η Τακτική Συνεδρίαση  16-6-11  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 μ.μ. ακριβώς, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 11ης, 13ης και 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΘΕΜΑ 2ο: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ.
ΘΕΜΑ 3ο: ΑΙΤΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΟΤΙ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.
ΘΕΜΑ 4ο: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 174/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ:
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»
ΘΕΜΑ 5ο: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 175/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ:
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»
ΘΕΜΑ 6ο: ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2011.
ΘΕΜΑ 7ο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕ.Π.Κ.Υ., ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ.
ΘΕΜΑ 8ο: ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2011, ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΕΡΙ: «ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010».
ΘΕΜΑ 9ο: ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2011, ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΕΡΙ: «ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010».
ΘΕΜΑ 10ο: ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011, ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΕΡΙ: «ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010».
ΘΕΜΑ 11ο: ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2011, ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΕΡΙ: «ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010».
ΘΕΜΑ 12ο: ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2011, ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΕΡΙ: «ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010»
ΘΕΜΑ 13ο: ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2011, ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΕΡΙ: «ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010»
ΘΕΜΑ 14ο: ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011, ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΕΡΙ:
«ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010»
ΘΕΜΑ 15ο: ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2011, ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΕΡΙ: «ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010»
ΘΕΜΑ 16ο: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 2010.
ΘΕΜΑ 17ο: ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «Ο ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ»
ΘΕΜΑ 18ο: ΤΕΛΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ.
ΘΕΜΑ 19ο: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 677,60 €, ΣΤΟΝ κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΞΩΝ 10.
ΘΕΜΑ 20ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ : α) ΖΑΠΠΑ & ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ β) ΣΜΥΡΝΗΣ & ΖΑΠΠΑ γ) ΔΕΜΕΡΤΖΗ & ΕΛΛΗΣ δ) Λ. ΣΧΙΣΤΟΥ & ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2009».
ΘΕΜΑ 21ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΑΡ. 64.ΘΕΜΑ 22ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ.
ΘΕΜΑ 23ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΗΜΟΤΙΣΣΑ-ΚΑΤΟΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (Τ.Δ.)
ΘΕΜΑ 24ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΗΜΟΤΙΣΣΑ-ΚΑΤΟΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ(Κ.Ο.)
ΘΕΜΑ 25ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΗΜΟΤΙΣΣΑ-ΚΑΤΟΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (Κ.Α.)
ΘΕΜΑ 26ο: ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ) ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Α.Ε.-Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ΘΕΜΑ 27ο: ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣΣΚΟΠΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Α.Ε.-Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ΘΕΜΑ 28ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 26η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΘΕΜΑ 29ο: ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011.
ΘΕΜΑ 30ο: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 84 ΑΚΙΝΗΤΟΥ.
ΘΕΜΑ 31ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΑΙΦΙΡΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΠ.
ΘΕΜΑ 32ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ, ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ' ΚΑΠΗ.