Παρασκευή 14 Απριλίου 2023

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΡΑΗ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο Δήμος Πειραιά δια της PIRAEUS PLUS AE ανέθεσε στο γραφείο Landscape-Roidis, σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα Θωμά Τσουκαλά τον Μηχανολόγο Γρηγόρη Δεληγιαννίδη τον τοπογράφο Δημήτρη Χαρτσια και άλλους αξιόλογους μελετητές, τον Ιανουάριο του 2022 την μελέτη για την ανάδειξη – επανασχεδιασμό – αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πλατείας Κοραή και των όμορών της πεζόδρομων.
Η πλατεία Κοραή και οι όμοροί της πεζόδρομοι Δραγάτση και Καραΐσκου βρίσκονται σε κεντροβαρική θέση στην πόλη του Πειραιά, μπροστά από το Δημαρχιακό μέγαρο.
Η Landscape-Roidis και οι ανωτέρω συνεργάτες της με βάση την εκπονηθείσα μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου πρότειναν:
Την αναδιάταξη των λειτουργιών εντός της πλατείας την απόδοση ευρύτερου δημόσιου χώρου στους πεζούς, αύξηση των καθιστικών σημείων και ενίσχυση της υφιστάμενης φύτευσης.
Την βιοκλιματική αναβάθμιση της πλατείας και των πεζοδρόμων. μέσω της χρήσης ψυχρών υλικών δαπεδόστρωσης, στοιχείων νερού, αύξησης του πρασίνου, κατασκευής σκιάστρων. 
Η βιοκλιματική προσέγγιση θα επιτευχθεί :

* με την ανακατασκευή των δαπεδοστρώσεων της πλατείας και των ως άνω οδών. Οι νέες δαπεδοστρώσεις θα γίνουν με κυβόλιθους 10εκ.Χ10εκ., διαφόρων τύπων μαρμάρων και γρανιτών, που χαρακτηρίζονται ψυχρά υλικά,

* με τον εμπλουτισμό του πράσινου αποθέματος της πλατείας μέσω της διατήρησης όλων των υφιστάμενων δέντρων της πλατείας με την ταυτόχρονη φύτευση κάποιων νέων καθώς και τη φύτευση θάμνων,

* με την δημιουργία στοιχείων νερού που προσδίδουν αισθητικό αλλά λειτουργικό δροσισμό των χώρων όπου εγκαθίστανται,

με στόχο τη θερμική άνεση των πολιτών ιδίως τους θερινούς μήνες και την αποφυγή, κατά το δυνατόν, του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας.
Την αισθητική ομοιογένεια πλατείας και όμορων πεζόδρομων που επιτυγχάνεται με τα μοτίβα (patterns) των δαπεδοστρώσεων, τη μορφολογική ταύτιση των στοιχείων εξοπλισμού ( ζαρντινιέρες , καθιστικά , πέργκολες), τη μορφολογία των φυτεύσεων, ώστε να αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο. Το δεμένο αυτό σύνολο θα λειτουργήσει ως τοπόσημο για την πόλη του Πειραιά.
Τον εκσυγχρονισμό του φωτισμού πλατείας και πεζοδρόμων με χρήση ειδικής αρχιτεκτονικής προσέγγισης τόσο του φωτισμού ασφαλείας όσο και του αισθητικού φωτισμού των στοιχείων του αστικού εξοπλισμού και των φυτεύσεων. Η χρήση τεχνολογίας LED θα μειώσει αισθητά και τη δαπάνη φωτισμού.

Ειδικότερα, η μελέτη προτείνει:
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΑΗ: Κατασκευή κεντρικού σιντριβανιού, ξηρού τύπου (DRY DECK) στο κέντρο της πλατείας, απαρτιζόμενο από εκατό (100) υποδαπέδιους πίδακες, δηλ στοιχείου νερού χωρίς εµφανή λεκάνη και φωτισμό. Δαπαδόστρωση του συνόλου της πλατείας Κοραή με μαρμαροκυβόλιθους 10,00εκ.Χ10,00εκ.Χ0,6εκ λευκού μαρμάρου, βασάλτη και γρανίτη σε τέσσερις διαφορετικούς τόνους του γκρι. Το μοτίβο διάστρωσης (pattern) παραπέμπει στην πολυπολιτισμικότητα της πλατείας με συγκέντρωση ανθρώπων διαφορετικών εθνοτήτων, κοινωνικών τάξεων και ηλικιών που όμως, όλοι μαζί δημιουργούν ένα αρμονικό σύνολο. Ο τρόπος και η μέθοδος διάστρωσης αναλυτικά περιγράφεται στα σχέδια της μελέτης. Τα υλικά της δαπεδόστρωσης είναι, όπως προαναφέρθηκε, ψυχρά ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας.

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΔΡΑΓΑΤΣΗ: Διαμορφώνονται δύο (2) όμοια υδάτινα στοιχεία στο κέντρο του πεζόδρομου της Δραγάτση, τα οποία λόγω υψομετρικής διαφοράς, από την Ηρώων Πολυτεχνείου προς την οδό Κολοκοτρώνη, δημιουργούν καταρράκτη. Η δαπεδόστρωση του πεζοδρόμου της οδού Δραγάτση χωρίζεται σε τρεις (3) ζώνες, την κεντρική και δυο πλευρικές. Η κεντρική ζώνη, πλάτους περίπου επτά (7) μέτρων υποδιαιρείται σε επτά (7) πλαίσια διαστάσεων 7,00μ.Χ7,5μ. περίπου, τα οποία διαχωρίζονται μεταξύ τους με μάρμαρο (πάχους 4,00εκ. και πλάτους 20εκ.). Το εσωτερικό τμήμα τους διαστρώνεται με μαρμαροκυβόλιθους 10,00εκ.Χ10,00εκ.Χ0,6εκ λευκού μαρμάρου, βασάλτη και γρανίτη σε τέσσερις διαφορετικούς τόνους του γκρί με μοτίβο διάστρωσης (pattern) όμοιο με αυτό της πλατείας Κοραή .
Στα άκρα της κεντρικής ζώνης προτείνονται δενδροδόχοι καθαρού πλάτους 1,5μ.Χ1,5μ. πλαισιωμένοι από λευκό μάρμαρο, αγυάλιστο, πλάτους 20εκ. και πάχους 4,00εκ. όπου προτείνεται η φύτευση Γιακαράντων (Jacaranda mimosifolia). Οι ζώνες εκατέρωθεν της κεντρικής, προτείνεται να διαστρωθούν με μάρμαρο ή γρανίτη (διαφόρων αποχρώσεων του γκρι, του άσπρου και του μαύρου) σε δύο παράλληλες λωρίδες πλάτους 40εκ. και πάχους 4,00εκ. η κάθε μία.
Με ειδική επεξεργασία της επιφάνειας σχηματίζουν την λωρίδα πορείας τυφλών μαρμάρινες ή γρανιτένιες πλάκες διαστάσεων 40,00εκ.Χ40εκ. η οποία προτείνεται να κατασκευασθεί προς την πλευρά των καταστημάτων του πεζόδρομου.

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ: Η δαπεδόστρωση του πεζοδρόμου αυτού προσομοιάζει με αυτήν του πεζοδρόμου της οδού Δραγάτση. Η επιφάνεια του πεζοδρόμου, πλάτους 11μ. χωρίζεται επίσης σε τρεις (3) ζώνες, την κεντρική πλάτους 3,5μ., η οποία διαστρώνεται με κυβόλιθους 10,00εκ.Χ10,00εκ.Χ6,00εκ. (λευκού μαρμάρου, βασάλτη και γρανίτη). Η λωρίδα όδευσης τυφλών κατασκευάζεται στο κέντρο της κεντρικής ζώνης της οδού Καραΐσκου από μαρμάρινες ή γρανιτένιες πλάκες διαστάσεων 40κ.Χ40εκ. που έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία της επιφάνειάς τους.
Εκατέρωθεν της κεντρικής ζώνης, σε δύο παράλληλες λωρίδες πλάτους 40εκ. η κάθε μία, διαστρώνονται πλάκες γρανίτη ή μαύρου βασάλτη πάχους 4,00εκ. η οποίες οριοθετούν την κεντρική ζώνη του πεζοδρόμου.
Κατά μήκος των λωρίδων αυτών, χωροθετούνται δενδροδόχοι (διαστάσεων 1,00μ.Χ1,00μ.) όπου φυτεύονται Χαμαίρωπες (Chamaerops humilis). Τα τμήματα του πεζόδρομου που βρίσκονται προς την πλευρά των κτιρίων που βρίσκονται εκατέρωθεν της οδού, διαστρώνονται με πλάκες μαρμάρου ή γρανίτη πλάτους 40εκ., ελεύθερου μήκους και πάχους 4,00εκ., διαφόρων αποχρώσεων του γκρι, του άσπρου και του μαύρου.
Προτείνεται επίσης η δημιουργία ραμπών, για πεζούς και οχήματα, στις απολήξεις της οδού Δραγάτση με τις οδούς Ηρώων Πολυτεχνείου και Κολοκοτρώνη, τα οποία κατασκευάζονται από τεμάχια συμπαγούς γρανίτη τραπεζοειδούς διατομής με ειδική επεξεργασία για τη διαμόρφωση αντιολισθητικής επιφάνειας. πηγή