Τρίτη 31 Μαΐου 2022

Εργαστήριο "Πράσινες Πόλεις-Ανθεκτικές Κοινότητες"


"Πως πρέπει να επανα-προσεγγίσουμε το σχεδιασμό του δημόσιου χώρου ώστε να επιτευχθεί η επανασύνδεση του ανθρώπου με τη φύση;"

"Πως ενισχύεται η αίσθηση της γειτονιάς και η σύνδεση των κατοίκων με αυτή;"

Καλές πρακτικές εντός και εκτός Ελλάδας μας δείχνουν ότι οι αστικοί χώροι πρασίνου μπορούν να λειτουργήσουν ως ‘κέντρα’ αστικής καλλιέργειας, συλλογικών δράσεων, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης, προωθώντας ένα νέο τρόπο αστικής ζωής. 
Σε αυτήν την κατεύθυνση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αρχές της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας New European Bauhaus, προτάσσοντας την αισθητική, τη συμπερίληψη και συμμετοχικότητα, επιπλέον των προκλήσεων που άπτονται της βιωσιμότητας.

Η Οργάνωση Γη, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας και σε συνεργασία με το EU Climate Pact, φέρνει κοντά εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, της επιστημονικής κοινότητας, του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ανοίγοντας ένα διάλογο για την υιοθέτηση νέων λύσεων ως προς την ανάπτυξη του αστικού πρασίνου αλλά και τη διαχείριση των υφιστάμενων πράσινων δημόσιων χώρων.
Το εργαστήριο "Πράσινες Πόλεις-Ανθεκτικές Κοινότητες" θα πραγματοποιηθεί στο Κ44, Κωνσταντινουπόλεως 44, Αθήνα και διαδικτυακά μέσω Facebook Live. εδώ