Σάββατο 9 Απριλίου 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΓΙΑ ΑμεΑ»


Το υπουργείο εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων ανακοίνωσε ότι  ξεκινάει η Α’ φάση του πιλοτικού προγράμματος προσωπικού βοηθού ΑμεΑ για χίλιους (1.000) ωφελούμενους με κύρια κατοικία εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής και η προσωπική βοήθεια θα παρέχεται για δύο (2) έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης: prosopikosvoithos.gov.gr είτε από τον ίδιο τον πολίτη, είτε από το αρμόδιο Κέντρο Κοινότητας, από την Πέμπτη 14/4/2022 έως και την Κυριακή 15/05/2022.

Το πρόγραμμα, απευθύνεται σε συμπολίτες μας, 16 έως 65 ετών, με πιστοποιημένη αναπηρία βάσει γνωμάτευσης ΚΕΠΑ, με συνολικό ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 67%, οι οποίοι δεν έχουν ατομικό εισόδημα ή έχουν ατομικό εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ.
Η εκτίμηση της ανάγκης παροχής προσωπικού βοηθού για άτομα με αναπηρία γίνεται από ειδικές επιτροπές αξιολόγησης διεπιστημονικού χαρακτήρα οι οποίες αποτελούνται από έναν εργοθεραπευτή, έναν κοινωνικό λειτουργό κι έναν ψυχολόγο.