Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021

Σκουπίδια-ανακύκλωση στον δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας

Παρακάτω δύο πίνακες, με σημαντικά στοιχεία,  από το προσχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού  (Α΄ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020-2023) που δημοσίευσε ο δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας και ψηφίστηκε στη "κλειστή" συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου!
Οι επισημάνσεις έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως, γιατί γίνονται από τη δημοτική αρχή με την εμπειρία 7 χρόνων στη διοίκηση του δήμου. 
Το θέμα είναι, αναμένεται τέλος πάντων,  να παρουσιαστούν και  οι παρεμβάσεις που έγιναν από τη διοίκηση και να γίνει και κάποια αποτίμηση για τους λόγους που δεν πήγαν τόσο καλά τα πράγματα!"Από τον ανωτέρω πίνακα, προκύπτει ότι οι ποσότητες της ανακύκλωσης παρουσιάζουν αύξηση, παραμένουν όμως σε χαμηλό επίπεδο επί της συνολικής ποσότητας των απορριμμάτων.
Τα σημαντικότερα προβλήματα που εντοπίζονται στον τομέα της καθαριότητας και ανακύκλωσης είναι τα εξής: 
  • ανεπαρκής χώρος υποδοχής αποβλήτων για την εισαγωγή διακριτών ρευμάτων για την εφαρμογή του προγράμματος διαλογής στην πηγή, 
  • παράνομη εναπόθεση μπαζών σε διάφορα σημεία του Δήμου, 
  • αυθαίρετη εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων σε καθημερινή βάση, 
  • αυθαίρετες μετακινήσεις κάδων, 
  • μη συμμόρφωση των δημοτών στον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων, 
  • μη ορθή χρήση των κάδων ανακύκλωσης (ρίψη λοιπών απορριμμάτων) και 
  • έντονος κυκλοφοριακός φόρτος οδικού δικτύου."

Οι ποσότητες των παραγόμενων απορριμμάτων είναι οι εξής:


"Εν όψει της εφαρμογής ενός νέου τρόπου διαχείρισης αποβλήτων, με την ανάπτυξη δικτύου μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και μονάδων ενεργειακής καύσης,(;) τονίζεται η ανάγκη να εξετάζεται ο βαθμός όχλησης, που ενδέχεται να επιφέρει ο νέος τρόπος διαχείρισης, καθώς και η απόσταση των εγκαταστάσεων από κατοικημένες περιοχές"