Σάββατο 28 Αυγούστου 2021

Ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο του χειρισμού της "απαλλοτρίωσης"

Σύμφωνα με απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας (εδώ) ο δήμος θα έχει νομική υποστήριξη ιδιωτικού γραφείου για τον δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης της απαλλοτρίωσης στα λιπάσματα. 
Η απόφαση για την επιλογή του δικηγορικού γραφείου, μετά την απόφαση της οικονομικής επιτροπής ψηφίστηκε στο δημοτικό συμβούλιο (25/8/2021) που έγινε δια περιφοράς με μεγάλη πλειοψηφία.

Η αίτηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», του Ομίλου της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος για την ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 133/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ Δ΄ 281/04.06.2019), περί κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου έγινε στις 4.10.2019 και με αριθμό κατάθεσης 2590/2019.
Η οικονομική επιτροπή στις 13 Αυγούστου "συνεκτιμώντας τη φύση των σχετικών υποθέσεων ως εξειδικευμένων που αντιμετωπίζει ο Δήμος, καθώς απαιτείται εξειδικευμένη γνώση ειδικών διατάξεων πολεοδομικής (διατάξεις επί χρήσεων γης και όρων δόμησης) και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, τον εξαιρετικό χαρακτήρα και την ιδιαίτερη σπουδαιότητα της υπόθεσης" αποφάσισε να ζητήσει τη νομική στήριξη.  Σε κάθε περίπτωση ο δήμος καλά έκανε, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, αλλά γιατί καλοκαίρι του 2021;
Επειδή δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση για το θέμα και από πληροφορίες είναι γνωστό ότι η υπόθεση θα εκδικαστεί το φθινόπωρο, και ήδη έχει αναβληθεί μία ή δύο φορές, είναι αναγκαίο να υπάρξει κάποια αναλυτική ενημέρωση για την πορεία του θέματος της απαλλοτρίωσης από τη δημοτική αρχή. το ίδιο οφείλουν να κάνουν και οι δημοτικές παρατάξεις που ψήφισαν την απόφαση! 

Δύο ερωτήματα που μπορούν να απαντηθούν στην όποια ενημέρωση, εάν υπάρξει. 
α. Γιατί τώρα, και καλοκαιριάτικά, αποφασίστηκε η στήριξη της παρέμβασης του Δήμου υπέρ της απόφασης της περιφέρειας για απαλλοτρίωση από εξωτερικό συνεργάτη, προέκυψαν νέα δεδομένα; 
β. η περιφέρεια θα παρέμβει στη συνεδρίαση του ΣτΕ υπερ του κύρους της υπ΄ αριθμ. 133/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου;