Τετάρτη 15 Απριλίου 2020

"Εδώ Σκουπιδούπολη"

 Η πρώτη διαδικτυακή συζήτηση που οργάνωσε το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ, στη σειρά των παρεμβάσεων με τίτλο «Εδώ Σκουπιδούπολη: ενημερωτικά παράσιτα από το Δυτικό Μέτωπο, στην εποχή του κορονοϊού»!


Στην πρώτη συζήτηση το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων,  το
μέγα πρόβλημα  της Δυτικής  Αττικής!