Κυριακή 5 Απριλίου 2020

Σημαντικές οικονομικές διευκολύνσεις σε επαγγελματίες από τον Δήμο Πειραιά

O Δήμος Πειραιά αποφάσισε τη λήψη σημαντικών κοινωνικών μέτρων, οικονομικές διευκολύνσεις, για τη στήριξη και τη διευκόλυνση των δημοτών που διαβιούν και ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα στην πόλη.
Ουσιαστικά έδειξε τον δρόμο και για τους άλλους δήμους που θα ακολουθήσουν! Και στον  Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας υπάρχουν προτάσεις της αντιπολίτευσης προς αυτή την κατεύθυνση.
Είναι αλήθεια ότι όλο αυτό το διάστημα οι δήμοι δεν έμειναν αδρανείς. Υπάρχουν σημαντικές πρωτοβουλίες κοινωνικών δράσεων από τις υπηρεσίες των δήμων. Κάποιοι δήμοι έτρεξαν πιο γρήγορα δράσεις που είχαν σχεδιαστεί και εκκρεμούσαν, κάποιοι συνέχισαν δράσεις που προϋπήρχαν. Βέβαια, πιθανόν να υπάρχει μείωση των εσόδων από ανταποδοτικά τέλη, αλλά και οι επαγγελματίες της πόλης, όχι όλοι, πλήττονται από την πρωτόγνωρη κατάσταση! Υπάρχουν δυσκολίες, όμως ο καλός καραβοκύρης στη φουρτούνα φαίνεται! Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν!

Συγκεκριμένα ο δήμος Πειραιά, σύμφωνα με δήλωση του δημάρχου, ανακοίνωσε ότι από τη λήψη των μέτρων και μέχρι την άρση τους ισχύει κατά περίπτωση:
  • Απαλλαγή από το αναλογούν ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού των καταστημάτων, για όσο χρόνο θα έχει επιβληθεί παύση λειτουργίας των καταστημάτων κατά περίπτωση.
  • Απαλλαγή από τα αναλογούντα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, για το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων παύσης λειτουργίας των καταστημάτων κατά περίπτωση.
  • Αναστέλλεται η πληρωμή των τροφείων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου από 1 Μαρτίου και μέχρι τη λήξη των μέτρων και την έναρξη λειτουργίας των δομών. Τροφεία τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί για τον μήνα Μάρτιο με αίτηση των δημοτών θα επιστραφούν αχρεωστήτως.
  • Για τα μισθωμένα από ιδιώτες ακίνητα του Δήμου, για εμπορική χρήση, από την έναρξη των μέτρων και μέχρι τη λήξη τους, μειώνεται το μηνιαίο μίσθωμα κατά 40%.
  • Για τις οφειλές των κατόχων περιπτέρων για καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων, δίνεται η δυνατότητα να εξοφληθούν με επιμερισμό του οφειλόμενου ποσού σε τρείς (3) δόσεις ως εξής: Α΄ δόση έως 31/7, Β΄ δόση έως 30/9 και Γ΄ δόση έως 30/11
  • Απαλλαγή καταβολής του αναλογούντος τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων (0,5%).
  • Για ήδη καταβληθέντα ποσά των παραπάνω περιπτώσεων δίνεται η δυνατότητα για συμψηφισμό με μελλοντικές απαιτήσεις.
  • Ως προς το αναλογούν τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (0,5%) και του αναλογούντος τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης (5%), δεν απαιτείται λήψη ελαφρύνσεων από τον Δήμο, καθόσον, είναι αυστηρά συνδεδεμένα με τη λειτουργία και τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων και εν τοις πράγμασι όταν οι επιχειρήσεις είναι κλειστές, δεν γεννάται και υφίσταται το ανάλογο τέλος.
  • Ως προς τη λειτουργία της Κυριακάτικης Αγοράς (Παζάρι) μη καταβολή αναλογικών οφειλών για τις Κυριακές τις οποίες δεν θα λειτουργήσει.
  • Σημειώνεται, πως όλα τα παραπάνω μέτρα και οι διαδικασίες υλοποίησης, θα θεσμοθετηθούν και θα εξειδικευθούν εντός της επομένης εβδομάδος με άμεσες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.