Παρασκευή 10 Απριλίου 2020

Όλα καλά! Το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» μετονομάστηκε σε «Αντώνης Τρίτσης»

Νέο πρόγραμμα με διάρκεια έως τα τέλη του 2023 για τις δημόσιες επενδύσεις που φτάνει τα 2,5 δισ. ευρώ αποφάσισε η κυβέρνηση για την χρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αντικαθιστώντας επί της ουσίας το πετυχημένο πρόγραμμα «Φιλόδημος» της προηγούμενης κυβέρνησης και μετανομάζοντάς το σε «Αντώνης Τρίτσης». 
Το φθινόπωρο  είχε ανακοινωθεί η κατάργηση του Προγράμματος «ΦιλόΔημος»  και η αντικατάστασή του από νέο πρόγραμμα. 
Το νέο πρόγραμμα "Αντ. Τρίτσης" είναι παρόμοιο πρόγραμμα με το «ΦιλόΔημος», διατηρεί ρυθμίσεις του παλιού προγράμματος και συμπληρώνεται με κάποιες τεχνικές ρυθμίσεις. Παράπλευρο κέρδος από αυτή την ανακοίνωση είναι ότι θυμηθήκαμε ξανά τον σημαντικό πολιτικό Αντ. Τρίτση. 

Το νέο πρόγραμμα, που αντικαθιστά τον «Φιλόδημο», θα έχει διάρκεια έως τα τέλη του 2023 και αφορά δημόσιες επενδύσεις, συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ, που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (συμμετέχει με 1,5 δισ. ευρώ) με δυνατότητα πρόσθετης χρηματοδότησης, εάν υπάρξει ανάλογη ζήτηση από τους δήμους και τις περιφέρειες.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις το σχέδιο προβλέπει να δίνεται αναπτυξιακό δάνειο προς τους δήμους,  το οποίο θα αποπληρώνεται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του υπουργείου Εσωτερικών με τη χρηματοδότηση του υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Στο νέο πρόγραμμα θα ενταχτούν και τα υπόλοιπα έργα που είχαν ενταχθεί στο «Φιλόδημος Ι» (συνολικά 502), αλλά δεν είχαν διασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ένα τμήμα αυτών των έργων θα μεταφέρεται στα ΠΕΠ και στο ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα στο παρόν πρόγραμμα.
 
Οι άξονες προτεραιότητες του προγράμματος είναι:

1) Η προστασία της ζωής και της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. Εδώ περιλαμβάνονται κάθε δράση- παρέμβαση για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Επίσης, έργα και σημαντικές παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιπλημμυρική προστασία σε όλη τη χώρα.
2) Η ποιότητα ζωής και η εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου, των οικισμών (κατασκευή βασικών έργων υποδομής σε κρίσιμους τομείς όπως η ύδρευση και η αποχέτευση, και ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των ΟΤΑ, προς άμεσο όφελος των πολιτών), αλλά και η μέριμνα για τη σίτιση και φροντίδα των αδέσποτων.
3) Το περιβάλλον (βιώσιμη ανάπτυξη με έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενίσχυση προγραμμάτων ανακύκλωσης στην πηγή, δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, διαχείριση υδάτων, υγρών και στερεών αποβλήτων κ.α.),
4) Η ψηφιακή σύγκλιση (τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών -ΤΠΕ, εφαρμογές διαδικτύου των πραγμάτων -Internet of Things, έξυπνες ψηφιακές τεχνολογίες, με εφαρμογή στην τοπική διοικητική πρακτική και την καθημερινότητα των πολιτών και στόχο τον μετασχηματισμό των πόλεων σε «έξυπνες πόλεις»),
5) Παιδεία, πολιτισμός, τουρισμός και αθλητισμός (ανέγερση σχολείων, αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας, εναλλακτικός τουρισμός),
6) Η κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη με δράσεις κοινωνικής προστασίας και ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Εδώ εντάσσονται και έργα όπως ανέγερση και εκσυγχρονισμός βρεφονηπιακών σταθμών και προγράμματα άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού,
7) Δράσεις τεχνικής βοήθειας των δικαιούχων για την εφαρμογή του προγράμματος. 


Αναλυτικό ρεπορτάζ για το ίδιο θέμα εδώ