Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019

ΜΕΤΑ-ΟΤΑ: Η καθαριότητα και τα ανταποδοτικά των βιομηχανικών πάρκων σε ιδιώτες

Μάλλον δεν θα είναι εύκολη υπόθεση η είσπραξη Δημοτικών τελών από βιομηχανικά πάρκα! Ας το διαβάσουν οι αρμόδιοι για να μην πέσουν έξω ...οι προϋπολογισμοί.

<Οι απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στους Δήμους τον προηγούμενο μήνα δεν είχαν στόχο μόνο την κατάργηση του άρθρου 178 του «αναπτυξιακού» νόμου (Ν.4635/2019), που τροποποιούσε προς το χειρότερο την αντιδραστική διάταξη του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 και υπεραπλούστευε τις διαδικασίες για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας Καθαριότητας σε ιδιώτες ή τις αντεργατικές διατάξεις που είχαν να κάνουν με τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, τον περιορισμό του δικαιώματος της απεργίας και τις εργασιακές σχέσεις.
Όπως είχαμε επισημάνει, στις διεκδικήσεις ήταν και η κατάργηση του άρθρου 12 του «αναπτυξιακού» νόμου που ουσιαστικά «απαλλάσσει» υποχρεωτικά τους δήμους από την παροχή των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός, πράσινο).

Κάνοντας επίκληση του άρθρου 12 του Ν.4635/2019, η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. δηλώνει στο Δήμο Δέλτα ότι θα ασκήσει το δικαίωμα που της δίνει ο νόμος και θα αναλάβει η ίδια την παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας, φωτισμού κοινόχρηστων χώρων και συλλογής απορριμμάτων προς τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εντός των ορίων της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙΠΕ) Θεσσαλονίκης (Σίνδου). Ενώ ενημερώνει το Δήμο Δέλτα ότι τα ανταποδοτικά τέλη που αναλογούν στις υπηρεσίες αυτές θα καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις που είναι εγκαταστημένες στη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης στους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος και αυτοί με την σειρά τους θα τα αποδίδουν τελικά σε τραπεζικό λογαριασμό της «ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.» στην Τράπεζα Πειραιώς.

Αυτή είναι η «ανάπτυξη» τους! Κέρδη για τους εργολάβους και τις επιχειρήσεις, αφαίμαξη των εσόδων των δήμων, ιδιώτες από την «πίσω πόρτα» σε αρμοδιότητες και υπηρεσίες των δήμων.
Είναι προφανές ότι από την πλειονότητα των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που στηρίζουν την «ανάπτυξη» που ψήφισε η κυβέρνηση και την πολιτική της δεν περιμένουμε αντιδράσεις κι ας χάνουν οι δήμοι τους έσοδα.

Η αφαίρεση της καθαριότητας της ΒΙΠΕΘ από το Δήμο Δέλτα, θα σημάνει τη μείωση των εσόδων του δήμου και την απώλεια θέσεων εργασίας στην καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό.
Οι εργαζόμενοι όμως και η κοινωνία οφείλουν να αντιδράσουν και διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν.
Οι εργαζόμενοι του νομού Θεσσαλονίκης, οι εργαζόμενοι του Δήμου Δέλτα και η ΠΟΕ-ΟΤΑ θα πρέπει άμεσα να αντιδράσουν δυναμικά, να μην επιτρέψουν την εκχώρηση αυτής της αρμοδιότητας στις ιδιωτικές εταιρείες, που θα ανοίξει το δρόμο σε όλες τις ΒΙΠΕ της χώρας, αλλά και στις υπηρεσίες καθαριότητας, αξιοποιώντας την έλλειψη προσωπικού και μηχανολογικού εξοπλισμού.> πηγή