Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019

Μια ευκαιρία χάθηκε...

 Η ανακοίνωση της δημοτικής κίνησης "Αλλάζουμε" για το θέμα  της μη μείωσης των δημοτικών τελών


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27/11/2019 : ΜΊΑ ΕΥΚΑΙΡΊΑ ΧΆΘΗΚΕ
Δήλωση του Επικεφαλής του Συνδυασμού Κερατσίνι - Δραπετσώνα#ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ

Κατά τη Συνεδρίαση της 27/11/2019, χάθηκε μία ευκαιρία, να μειωθούν τα Δημοτικά Τέλη, για τους Δημότες και τους Επαγγελματίες της πόλης μας. 
Ο Κλεισθένης, δίνει τη δυνατότητα στις Διοικήσεις των Δήμων να αυξάνουν την επιβάρυνση των Επιχειρήσεων που προκαλούν όχληση σε μία πόλη, με τον πολλαπλασιασμό (μέχρι και 10 φορές) του βασικού Συντελεστή επιβάρυνσης των Δημοτικών Τελών που αφορά τα νοικοκυριά.

Η Διοίκηση του Δήμου, κατά τη Συζήτηση του ορισμού του Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας πρότεινε την διατήρηση του βασικού συντελεστή, στο ίδιο ύψος και τον πολλαπλασιασμό του, κατά δέκα φορές σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων. 
Οι Συνδυασμοί "Κερατσίνι- Δραπετσώνα # ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ", "Επόμενη Μέρα", "Άλλη Πρόταση", "Η Δική μας Πόλη", προτείναμε τη μείωση του βασικού συντελεστή (δηλαδή στα νοικοκυριά) κατά 20% και το δεκαπλασιασμό του για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Η δική μας πρόταση, προέβλεπε να εισπράξει ο Δήμος από ανταποδοτικά τέλη τουλάχιστον 1000000 Ευρώ περισσότερα από ότι το 2019, και να μειώσει την επιβάρυνση νοικοκυριών και επαγγελματιών. 

Η πρόταση της Διοίκησης, οδηγεί στην είσπραξη 5000000 Ευρώ περισσότερων από ανταποδοτικά τέλη, χωρίς καμία ελάφρυνση νοικοκυριών και επαγγελματιών.
 Προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι και, αν ακόμα η Διοίκηση δεν ήθελε να συζητήσει την ελάφρυνση που εμείς προτείναμε, δεν συζήτησε κανένα σενάριο μείωσης, έστω και με μικρότερο ποσοστό του βασικού συντελεστή των Δημοτικών Τελών. 
Η οριακή επικράτηση της Πρότασης της Δημοτικής Αρχής, (18 ψήφοι έναντι 16), αποτελεί μία πύρρειο νίκη, αφού το σύνολο των παρισταμένων συμβούλων της αντιπολίτευσης ψήφισε την πρόταση που επεξεργαστήκαμε
Αυτό δημιουργεί ήδη μείζον πολιτικό θέμα, εφόσον η Δημοτική Αρχή, επιμείνει χωρίς εκ νέου συζήτηση στην εφαρμογή αυτής της βασικής της επιλογής