Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018

Η ψηφιακή στρατηγική του Δήμου Πειραιά 2018

Τι είναι όμως η Ψηφιακή Στρατηγική; Είναι ο μετασχηματισμός του Πειραιά σε μια έξυπνη, ανοιχτή και διασυνδεδεμένη πόλη, η οποία θα συνδυάζει Έξυπνες Υποδομές, Έξυπνη Οικονομία και Έξυπνη Διαβίωση. 
Πολύ καλό! Μακάρι να γίνει και πραγματικότητα.