Τρίτη 14 Μαΐου 2013

Οδηγός Δικαιωμάτων των μαθητών

Η δημιουργική ομάδα των Schooligans (www.theschooligans.gr) δημιούργησε  οδηγό με τα δικαιώματα των μαθητών βασιζόμενη στην ισχύουσα νομοθεσία.
Ένας γρήγορος τρόπος να μάθουν οι μαθητές και να θυμηθούν οι εκπαιδευτικοί κάποια σημαντικά πράγματα, τα οποία πολλές φορές είναι αιτίες...πολέμου στα σχολεία.