Κυριακή 10 Μαρτίου 2013

Ιστοσελίδες, blogs Δημοτικών Κινήσεων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Ιστοσελίδες, blogs Δημοτικών Κινήσεων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας. Στη λίστα δεν αναφέρονται  οι δικτυακοί τόποι όλων των παρατάξεων -Δημοτικών Κινήσεων γιατί δεν έχουν δικτυακό τόπο!

"Καλή Μέρα" Κερατσίνι-Δραπετσώνα

"Αναγέννηση" Κερατσίνι-Δραπετσώνα

"άλλος δρόμος"

"Αλλιώτικη Πόλη"

 

Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας