Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση αιτημάτων προσλήψεων


Την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013 και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο Κερατσινίου συνεδριάζει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με την πρόσκληση η ΕΚΤΑΚΤΗ σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου με την διαδικασία του κατεπείγοντος γίνεται για δύο λόγους: "Αφενός λόγω καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήματος του Δήμου προς το ΥΠΕΣ, για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου μέχρι 29-3-2013, όπως ορίζεται στη σχετική εγκύκλιο και αφετέρου να ληφθεί απόφαση για την πληρωμή προστίμου που επιβλήθηκε από το ΙΚΑ, προκειμένου να εκδοθεί βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας και ο Δήμος να μπορέσει να εισπράξει έσοδα."
Το κύριο θέμα του συμβουλίου είναι προσλήψεις προσωπικού! Τώρα γιατί, στην εποχή της τεχνολογικής επανάστασης, έπρεπε να φτάσουν τα πράγματα στην τελευταία ημέρα της προθεσμίας και να γίνει έκτακτη συνεδρίαση για να εγκριθούν και να υποβληθούν αίτηματα στο ΥΠΕΣ για προσλήψεις είναι προς διερεύνηση
Μήπως η σχετική εγκύκλιος ήρθε καθυστερημένα στον Δήμο; Πάντως  η εγκύκλιος εκδόθηκε στις 6/3/2013 εδώ και σίγουρα υπήρχε χρόνος για έγκαιρο προγραμματισμό και κανονική συνεδρίαση. Ίσως θα πρέπει να επανακοθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο τι πραγματικά είναι έκτακτο και να μην είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε προέδρου να βαφτίζει έκτακτο όποιο θέμα επιθυμεί!

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.

ΘΕΜΑ 2ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Κ.Ε.Π. (ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Ε.Π.:848 Π) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013.

ΘΕΜΑ 3ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 (ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ).

ΘΕΜΑ 4ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ».

ΘΕΜΑ 5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΚΟΣΙΟΚΤΩ (28) ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΓΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ).

ΘΕΜΑ 6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ.