Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013

Παγκόσμια Ημέρα Νερού-ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση των νερών...

Πρωτοβουλία για τη μη ιδιωτικοποίηση του νερού στην Ελλάδα www.savegreekwater.org
 
Φέτος, η «παγκόσμια ημέρα νερού» βρίσκει τον τομέα της δημόσιας και κοινωφελούς διαχείρισης των υδάτων στη χώρα μας σε κίνδυνο.
Η διεθνής εμπειρία έχει αποδείξει ότι όπου εφαρμόστηκε η ιδιωτικοποίηση είχε τραγικά αποτελέσματα για τις κοινωνίες και το περιβάλλον.

Σ' όλες σχεδόν τις χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου (όπως ΗΠΑ, Γερμανία, Ιαπωνία και σκανδιναβικές χώρες), ο έλεγχος των Υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης, παραμένει υπό Δημόσιο ή Δημοτικό έλεγχο.
Η ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ που προωθείται θέτει σε κίνδυνο το δικαίωμα των πολιτών να έχουν φτηνό και καθαρό νερό! Το νερό είναι δημόσιο αγαθό
δεν είναι αγαθό ανθρώπινης παραγωγής, παρέχεται από τη φύση, σε ρυθμούς απρόβλεπτους και καθόλου σταθερούς, εγγυημένους ή ελέγξιμους. Παγκόσμια  Ημέρα Νερού-ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση των νερών...
Ποδηλατοπορεία σήμερα από το Σύνταγμα προς την ΕΥΔΑΠ για να σώσουμε το Νερό!