Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012

Συνεδριάζει σήμερα 3-10-12 το Δημοτικό Συμβούλιο και αύριο η Επιτροπή Ανάπλασης

Σήμερα στις 5.30 μμ συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Τα σημαντικότερο θέμα που έχει να συζητήσει είναι η σύναψη ενός δανείου που θα αντικαταστήσει τα υπάρχοντα με καλύτερους όρους (μικρότερο επιτόκιο, περισσότερος χρόνος) που θα μειώσει το τοκοχρεωλύσιο και θα δώσει μια οικονομική ανάσα στην Δήμο. 
Βέβαια, η κυβέρνηση σχεδιάζει μια ρύθμιση για τους δήμους που θα είναι ακόμη καλύτερη από την παραπάνω ρύθμιση. Ελπίζουμε να υπάρξει απαρτία και να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση!
Αύριο στις 7.15μμ θα συνεδριάσει και η Επιτροπή Ανάπλασης με σημαντικά θέματα για να αποφασίσει όπως το Πλαίσιο για την Ανάπλαση, τον αποχαρακτηρισμό της λιμενικής ζώνης, την τροποποίηση του ΓΠΣ κλπ.

Αναλυτικά τα Θέματα
ΘΕΜΑ 1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ –ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ.ΑΠΟΣΥΡΘΕΝ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 2ο: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ: «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ»- «ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ»- «ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ» ΚΑΙ «ΤΕΡΨΗ-ΧΩΡΟΣ». ΑΠΟΣΥΡΘΕΝ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 3ο: ΑΠΑΛΛΑΓΗ Η ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ Η ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟΣ ΠΥΛΗ ΕΥΔΑΠ. ΑΠΟΣΥΡΘΕΝ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 4ο: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.

ΘΕΜΑ 5ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Δ.Ε.Δ.» ΣΤΟ Π.Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ», ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (46) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ-ΛΥΜΑΤΑ.

ΘΕΜΑ 6ο: ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Ε.Π. 848 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 194 ΤΟΥ Ν.
3463/2006 ΚΑΙ ΤΟΥ Π.Δ. 270/81.

ΘΕΜΑ 7ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 283/11 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.

ΘΕΜΑ 8ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΗΜΟΤΙΣΣΑ – ΚΑΤΟΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 

ΘΕΜΑ 9ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ – ΚΑΤΟΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 

ΘΕΜΑ 10ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΗΜΟΤΙΣΣΑ – ΚΑΤΟΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 

ΘΕΜΑ 11ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ – ΚΑΤΟΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

ΘΕΜΑ 12ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ – ΚΑΤΟΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 

ΘΕΜΑ 13ο: ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ. πηγή