Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012

Αναποτελεσματική διοίκηση στη ΔΗΚΕΠΑ με ολέθριες συνέπειες για την αθλητική και πολιτιστική δραστηριότητα της περιοχής


Μαρία Γιαννακάκη: Ερώτηση σχετικά με την ΔΗΚΕΠΑ του Δήμου Κερατσίνου-Δραπετσώνας

ΘΕΜΑ: «Αναποτελεσματική διοίκηση στη ΔΗΚΕΠΑ Κερατσινίου – Δραπετσώνας με ολέθριες συνέπειες για την αθλητική και πολιτιστική δραστηριότητα της περιοχής»

Η πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα του δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας με άμεσους αποδέκτες περί τους 7.000 άμεσους ωφελουμένους, έχε πληγεί ανεπανόρθωτα λόγω της αναποτελεσματικής διοίκησης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Αθλητισμού Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

Για τους κατοίκους της περιοχής οι πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες που παρέχονταν αδιάλειπτα από το Δήμο περί τις 3 δεκαετίες, αποτελούσαν κοινωνικό κεκτημένο και ουσιαστική διέξοδο. Η ραγδαία αυτή υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής στην περιοχή σε συνδυασμό με τις αποκαλυπτικές δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ακολούθησαν τις παραιτήσεις τους, τις αναφορές των εργαζομένων προς το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης,
αλλά και τα δημοσιεύματα στον τύπο που αφορούν στην υπόθεση της Επιχείρησης, καθιστούν αδήριτη την ανάγκη άμεσης εξεύρεσης λύσης με απώτερο σκοπό την αποκατάσταση της λειτουργίας της και την απόδοση ευθυνών, εφόσον το περιεχόμενο των δηλώσεων και των αναφορών αποδειχθεί αληθές.
Το δε ανθρώπινο δυναμικό της Επιχείρησης, στο οποίο συγκαταλέγονται άτομα με ειδικές ανάγκες, ταλανίζεται, καθώς για ένα χρονικό διάστημα που ξεπερνά τους δέκα μήνες δεν καταβάλλονται οι αποδοχές τους.
 Ενδεικτικό της τραγικής τους κατάστασης είναι το γεγονός ότι έχουν επιχειρηθεί δύο απόπειρες αυτοκτονίας από εργαζόμενους και έχει καταγραφεί σημαντική επιδείνωση της υγείας ορισμένων από αυτούς, οι οποίοι μάλιστα ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
Τέλος, υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες για κακοδιαχείριση και αδιαφάνεια. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη μη συστηματική ανάρτηση αποφάσεων της Επιχείρησης στο Διαύγεια κατά το τελευταίο έτος.

Βάσει των ανωτέρω, ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:1.Προτίθεται να προβεί στην διενέργεια έρευνας αναφορικά με τις καταγγελίες που αφορούν τoν τρόπο λειτουργίας της Επιχείρησης καθώς και στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της;
2.Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να διασφαλισθεί η παροχή υπηρεσιών πολιτισμού και αθλητισμού προς τους δημότες και κατοίκους της περιοχής και να εξασφαλισθεί η αποπληρωμή των εργαζομένων;