Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012

Εγώ θα μείνω εδώ!

Μια μικρού μήκους ταινία του 19χρονου σκηνοθέτη Κωνσταντίνου Χαλιάσα για την Ελλάδα του 2012