Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012

Και οι δημοτικές επιχειρήσεις στη «δεξαμενή» απολύσεων


Νέο πακέτο συγχωνεύσεων προωθείται στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατ΄ απαίτηση της τρόικας και ειδικότερα στις δημοτικές επιχειρήσεις με στόχο την εξοικονόμηση 18 εκατομμυρίων ευρώ, παρά το γεγονός ότι με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» περισσότερες από 4.700 επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των δήμων καταργήθηκαν.
Από τις 1.100 δημοτικές επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν πλέον το 54% είναι ΝΠΙΔ και το 46% είναι ΝΠΔΔ.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς μέρος των υπαλλήλων που υπηρετεί σ’ αυτές, είτε θα τεθεί σε διαθεσιμότητα, είτε οι συμβάσεις τους δεν πρόκειται να ανανεωθούν όταν λήξουν, ακολουθώντας την «μοίρα» των συναδέλφων τους στους 1.500 φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που πρόκειται να καταργηθούν ή να συγχωνευθούν. 
Η συγκεκριμένη διαδικασία συγχώνευσης και κατάργησης του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, θα οδηγήσει στην αξιολόγηση του προσωπικού τους,
το οποίο αν δεν διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα ή αν δεν υπάρχει η δυνατότητα να αφομοιωθεί σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις με αυτές στις οποίες υπηρετούσε, τότε μέσω της διαθεσιμότητας, θα δει την έξοδο του από την εργασία.

Η επιμονή της τρόικας για συγκεκριμένα στοιχεία είναι ιδιαιτέρως πιεστική, με στόχο η διοικητική μεταρρύθμιση να προχωρήσει, αποδίδοντας συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δηλαδή περικοπές σε δομές υπουργείων, εξορθολογισμό φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Και αυτό επειδή η απομάκρυνση επίορκων ή ακατάλληλων υπαλλήλων, θεωρείται από τους ελεγκτές ότι έχει περιορισμένη αποτελεσματικότητα.

Χιλιάδες είναι οι υπάλληλοι που αναμένεται να επηρεασθούν από τη συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία όταν ολοκληρωθεί μέρος τους θα τεθεί σε διαθεσιμότητα με το 75% του μισθού για ένα χρόνο, και ακολούθως να απομακρυνθεί.

Κλειδί των συγχωνεύσεων- καταργήσεων, οι οποίες επισπεύδονται αναμένεται να αποτελέσει η περιβόητη «λίστα» Πάγκαλου η οποία περιλαμβάνει εκατοντάδες οργανισμούς.
Κύριο κριτήριο της επιλογής θα αποτελέσει το αν διαθέτουν ομοειδείς υπηρεσίες οι φορείς που καταργούνται, ενώ διευκρινίζεται ότι οι νέοι φορείς θα μπορούν να παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες στον πολίτη, με χαμηλότερο κόστος, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων. 

Η κυβέρνηση έχει αποτυπώσει την πρόθεση αλλά και την ετοιμότητά της να απομακρύνει τους 11.000 υπαλλήλους που είναι αδικαιολογήτως απόντες, αναποτελεσματικοί, ή επίορκοι, ωστόσο οι δύο μήνες που απομένουν ως το τέλος του έτους, δεν είναι αρκετοί για να υπάρξουν οριστικές αποφάσεις για τις χιλιάδες υποθέσεις που εκκρεμούν αναφορικά με τις συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων.

Επιπλέον η τρόικα δεν φαίνεται να πείθεται και κυρίως να ικανοποιείται με γενικολογίες περί επιόρκων υπαλλήλων χωρίς να έχει στα χέρια της συγκεκριμένα και σαφή νούμερα αποχωρήσεων και μισθολογικού οφέλους.
Την ίδια πολιτική ακολουθεί και στο θέμα της απόλυσης των αδικαιολογήτως απόντων ή των αναποτελεσματικών υπαλλήλων. Για τους πρώτους ισχύει και θα μπορούσε να εφαρμοστεί ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας από χρόνια, ενώ για τους δεύτερους, θα πρέπει να προηγηθεί αξιολόγηση, η οποία δεν αναμένεται να ξεκινήσει πριν από το 2013πηγή