Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2012

Εργασιακός μεσαίωνας η Κοινωφελής Εργασία

Εργασιακό μεσαίωνα χαρακτηρίζει η ΠΟΕ-ΟΤΑ την «Κοινωφελή Εργασία» που υλοποιείται από τους δήμους μέσω των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με επιστολή της στους αρμόδιους υπουργούς.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα πραγματοποιείται κυρίως στους δήμους η εφαρμογή του προγράμματος «Κοινωφελής Εργασία», όπου μέσω Μ.Κ.Ο. «ενοικιάζονται» εργαζόμενοι, αναφέρεται στην επιστολή. Σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφουν οι Μ.Κ.Ο. με τους δήμους, οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε δράσεις που καθορίζονται σε συνεργασία ενώ το πρόγραμμα δεν έρχεται να καλύψει τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών. 
«Δυστυχώς όμως, παρατηρείται το φαινόμενο η πλειοψηφία των αιρετών να προσπαθεί μέσω του προγράμματος «Κοινωφελής Εργασία» να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν στις υπηρεσίες από την έλλειψη προσωπικού», αναφέρεται στην επιστολή. «Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. από την πρώτη στιγμή είχε εκφράσει την αντίθεσή της στην εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος που είναι μια επανάληψη των «stage» και το μόνο που εξυπηρετεί είναι τις πελατειακές σχέσεις κυβέρνησης και δημάρχων, αλλά και την προσπάθεια απαξίωσης των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. λόγω έλλειψης προσωπικού με στόχο την εκχώρηση τους σε ιδιώτες.»

Η ΠΟΕ –ΟΤΑ καλεί την κυβέρνηση, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας να αναλάβουν τις πιο κάτω πρωτοβουλίες: 


  • Την καταβολή άμεσα των αποδοχών τους καθώς σε πολλούς Ο.Τ.Α. οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  • Να δοθούν σαφείς οδηγίες ώστε να μην επιτρέπεται η απασχόλησή των προσλαμβανόμενων μέσω της «Κοινωνικής Εργασίας» για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών των υπηρεσιών των Δήμων (Πράσινο, Οδοποιία, Παιδικοί Σταθμοί, Κοινωνικές Υπηρεσίες κ.λπ.).
  • Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στην προσπάθεια τοποθέτησής των εν λόγω εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας (αποκομιδή - μεταφορά απορριμμάτων - οδοκαθαρισμό) αφού είναι παράνομη και θα πρέπει να παρεμβαίνει το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας καθώς ούτε είναι ασφαλισμένοι στα βαρέα και ανθυγιεινά, δεν τους χορηγείται το ανθυγιεινό και επικίνδυνο επίδομα αλλά ούτε και τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.). 
«Τη δύσκολη αυτή περίοδο», καταλήγει η επιστολή, «έχουμε όλοι υποχρέωση να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους στα προγράμματα νέου «εργασιακού μεσαίωνα» που υποστηρίζουν και εφαρμόζουν συνειδητά κυβέρνηση και Δήμαρχοι. Εμείς αυτό θα το κάνουμε καθημερινά. Σας καλούμε να αναλάβετε πρωτοβουλίες καθώς οποιαδήποτε καταγγελία μας για τη μη τήρηση από τις Μ.Κ.Ο. των «μνημονίων συνεργασίας» θα θέσει σε κίνδυνο τη μισθοδοσία των εργαζομένων καθώς δεν θα υπάρξει η δυνατότητα είσπραξης των ποσών που επιχορηγούνται οι Μ.Κ.Ο».πηγή