Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

«Θέλουμε να συμμετέχουμε ενεργά στα έργα για την πολιτιστική ακτή Πειραιά»


Επιστολή Δημάρχου Κερατσινίου- Δραπετσώνας κ. Λουκά Τζανή στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΠ κ. Γιώργο Ανωμερίτη

Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΠ κ. Γιώργο Ανωμερίτη, ο Δήμαρχος Κερατσινίου- Δραπετσώνας κ. Λουκάς Τζανής ζητά τη συμμετοχή του Δήμου στην προώθηση και υλοποίηση του έργου της πολιτιστικής ακτής Πειραιά και την τοποθέτηση εκπροσώπων του Δήμου στις επιτροπές, οι οποίες θα έχουν την ευθύνη των σχετικών ενεργειών.

"Κύριε Πρόεδρε, η έγκριση του έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Ανάπτυξης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Θεματικού πάρκου της Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά, από το Δ.Σ. του ΟΛΠ, συνιστά μια σημαντική μια σημαντική εξέλιξη σε ότι αφορά την Ανάπτυξη της περιοχής μας.
Εξέλιξη,
η οποία μπορεί και πρέπει να συμβάλει θετικά τόσο στην αναβάθμιση του επιπέδου και της όλης θέσης του λιμανιού, όσο και στην ανάπτυξη των συνθηκών και κατ’ επέκταση του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν και δραστηριοποιούνται οι πολίτες της περιοχής μας.
Είναι βέβαιο ότι η προώθηση και εξέλιξη του έργου της Πολιτιστικής Ακτής συνιστά μια σοβαρή, σύνθετη και μεγάλη προσπάθεια. Προσπάθεια η οποία απαιτεί εύστοχες, ποιοτικές, άμεσες και αποτελεσματικές επιλογές οριοθετήσεις και δράσεις.
Θεωρούμε χρήσιμη, αποδοτική και απαραίτητη τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων και ενδιαφερομένων φορέων στην προσπάθεια αυτή. Συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα, ώστε να δούμε με τους καλύτερους όρους και ποιοτικές παραμέτρους, την επιθυμητή πρόοδο και επίτευξη αυτού του πραγματικά σπουδαίου στόχου.
Στο πλαίσιο αυτό σας δηλώνουμε όχι απλά τη στήριξή μας αλλά και τη διάθεσή μας να συμμετέχουμε ενεργά σε όλα τα στάδια του εγκριθέντος έργου.
Για την επίτευξη των παραπάνω, σας καταθέτουμε το αίτημα της συμμετοχής εκπροσώπου του Δήμου μας στις αρμόδιες επιτροπές οι οποίες θα διεξάγουν τον διαγωνισμό αλλά και στις επιτροπές οι οποίες θα προωθήσουν τις συγκεκριμένες διαδικασίες ένταξης, στήριξης και υλοποίησής του.
Είμαστε βέβαιοι για την ανταπόκρισή σας στις παραπάνω σκέψεις και την αποδοχή από μεριάς σας της πρότασης." πηγή