Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020

Και άλλες μετρήσεις για τη δυσοσμία προτείνει το ΑΠΘ;


Οπωσδήποτε είναι σημαντικό ότι το ΑΠΘ, σύμφωνα με την ανακοίνωση και του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας,
"ΤΟ ΑΠΘ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ- ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ" (εδώ) επιβεβαιώνει τις έρευνες του Αστεροσκοπείου και του «Δημόκριτου». Η έρευνα που του είχε ανατεθεί ήταν να αξιολογήσει τις έρευνες των δύο ιδρυμάτων για το θέμα της δυσοσμίας.

Με βάση τα αποτέλεσμα που προέκυψαν από την αξιολόγηση των ευρημάτων των δύο ερευνών έγινε εκτίμηση των πιθανών πηγών δυσοσμίας και προτάσεις για προσδιορισμό των διάχυτων εκπομπών VOCS από όλες τις βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Όμως στην τελευταία σελίδα (25) στο κεφάλαιο 4. Τελική αξιολόγηση -προτάσεις καταγράφονται τα συμπεράσματα από την αξιολόγηση των ερευνών και η τελική παράγραφος αναφέρει:

Για την επιβεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων, αλλά και τον εντοπισμό άλλων πιθανών πηγών εκπομπών SVOCs κρίνεται σκόπιμο να διενεργηθούν μετρήσεις διάχυτων εκπομπών στην περιβάλλοντα αέρα όλων των βιομηχανικών και συναφών εγκαταστάσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή με βάση το αντικείμενο της κάθε εγκατάστασης και τη θέση της με κοντινές οικιστικές περιοχές.

Αυτή η πρόταση, ουσιαστικά, προτείνει και άλλες μετρήσεις για να επιβεβαιωθούν οι παραπάνω εκτιμήσεις, και μάλιστα στον περιβάλλοντα αέρα βιομηχανικών και συναφών εγκαταστάσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Είναι έτσι, όπως τα λέει το κείμενο;

Σε κάθε περίπτωση, αυτή η τελευταία παράγραφος, από μόνη της, επειδή είναι και η τελική πρόταση της μελέτης του ΑΠΘ που δημοσίευσε ο Δήμος (άλλωστε αυτό  ήταν και το έργο της έρευνας που ανατέθηκε στο ΑΠΘ) πρέπει να έχει τους πάντες σε εγρήγορση. Εκτός, εάν ο δήμος έχει και επιπλέον στοιχεία για το θέμα...