Τρίτη 7 Μαρτίου 2023

Η τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου!

5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ! (6-3-2023)
 Έως το 50λεπτό συζήτηση για την τραγωδία των Τεμπών!