Τρίτη 21 Μαρτίου 2023

Το ΦΕΚ, για το Master Plan του ΟΛΠ


Το πράσινο φως πήρε το master plan του
λιμένα Πειραιά, με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, το οποίο υπογράφει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. (εδώ)

Ειδικότερα, εγκρίθηκε, έπειτα από πολύχρονη διαδικασία, το Master Plan του λιμένα Πειραιά, με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 32/Δ/25-01-2023) από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το οποίο αποτελεί και το πρώτο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ).

Ο ΟΛΠ κατέθεσε στο υπουργείο Ναυτιλίας την πρώτη έκδοση του Master Plan το 2017. Μετά από αλλεπάλληλες παρατηρήσεις, τροποποιήσεις, προτάσεις, δημόσιες διαβουλεύσεις και συνεδριάσεις της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ), εν τέλει επήλθε, σύμφωνα με το υπουργείο, το επιθυμητό αποτέλεσμα, με βάση το οποίο ο λιμένας Πειραιά θα αναπτυχθεί στο μέλλον ορθολογικά, με βάση τους κανόνες της λιμενικής επιστήμης, της χωροταξίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της αρμονικής συνύπαρξής του με τις αστικές περιοχές του Πειραιά, της Δραπετσώνας, του Κερατσινίου, του Περάματος και της Σαλαμίνας.

Στο Προεδρικό Διάταγμα περιλαμβάνονται όλες οι προβλέψεις για την λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη του λιμένα, οι λιμενικές ζώνες και υποζώνες, οι χρήσεις γης, οι όροι δόμησης, οι νέες υποχρεωτικές και μη επενδύσεις, οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις κ.ά. Η σημαντικότερη περιβαλλοντική δέσμευση που έχει τεθεί, για την πλήρη εφαρμογή του ΠΔ, είναι η απαίτηση εκπόνησης ολοκληρωμένης κυκλοφοριακής μελέτης κατά το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων.

Το ΠΔ χωρίζεται σε 3 μέρη:
α) Στο πρώτο περιλαμβάνεται η χωρική οργάνωση και το αναπτυξιακό πρόγραμμα του Λιμένα Πειραιά,
β) οι κατευθύνσεις και τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και
γ) στο υπόμνημα συμπεριλαμβάνεται το τοπογραφικό διάγραμμα με τους όρους δόμησης και οι χρήσεις γης των ζωνών του λιμένα.

Ο κατάλογος των υποχρεωτικών επενδύσεων του master plan του ΟΛΠ
-Επέκταση Επιβατικού Λιμένα (Νότια Ζώνη, Φάση Α),
-Επισκευή δαπέδων, σιδηροτροχιών και γερανογεφυρών στοιβασίας Προβλήτα Ι ΣΕΜΠΟ,
-Μετατροπή της Πενταγωνικής Αποθήκης σε Επιβατικό Σταθμό Κρουαζιέρας,
-Υπόγεια Οδική Σύνδεση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων με Πρώην Χώρο ΟΔΔΥ,
-Βελτίωση και Συντήρηση Υποδομών Λιμένα,
-Προμήθεια Εξοπλισμού,
-Βυθοκόρηση Κεντρικού Λιμένα,
-Κατασκευή Νέου Προβλήτα Πετρελαιοειδών,
-Επέκταση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων (Λιμένας Ηρακλέους),
-Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης.
Ακόμη, ο ΟΛΠ δεσμεύτηκε για επιπρόσθετες οικειοθελείς επενδύσεις, με κόστος αναφοράς 167,0 εκατ. ευρώ.
(ΦΕΚ 32/Δ/25-01-2023)