Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022

"Green Σxisto": Τι θα γίνει στο Σχιστό (βίντεο)!

Βίντεο από την εκδήλωση της εκκλησίας στο Σχιστό! Από το σημείο 12.50 οι ανακοινώσεις της εκκλησίας ! 
Στο Σχιστό συμφωνα με τις ανακοινώσεις θα κατασκευαστεί ένα πρότυπο αυτοδύναμο επιχειρηματικό κέντρο με ανθρωκεντρικό χαρακτήρα που θα περιλαμβάνει: κατοικίες εργαζομένων, εβραικό και μυσουλμανικό κοιμητήριο, περιβαλλοντικό πάρκο αναψυχής,  πρότυπο σύστημα υπογείων χώρων αποθήκευσης ρομποτικής τεχνολογίας, ηλκεκτρικά αυτοκίνητα, υπέργειες κατασκευές σε πύργους, αυτοδυναμη ενεργειακή κάλυψη κλπ!
Το βίντεο περιλαμβάνει τις ομιλίες και μακέτα με εικόνες του έργου!

Εδώ οι αντιδράσεις των δήμων της περιοχής εδώ και εδώ