Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022

Συνεδρίαση για τη γνωμοδότηση περιφέρειας για ΠΕΣΔΑ

Την Τετάρτη και ώρα 15:30 μ.μ., στις 21/9/2022 σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής θα συζητηθεί το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων στην Αττική. 

Θέμα της ημερήσιας διάταξης:
1. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την 3η αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Αττικής. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Κόκκαλης)

Το μεγάλο πρόβλημα με αυτό το νέο ΠΕΣΔΑ είναι ότι δεν υπάρχουν χωροθετήσεις των βασικών υποδομών (μονάδων επεξεργασίας, αναγκαίων χώρων υγειονομικής ταφής, μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων, ακόμη και της μονάδας καύσης που αναφέρεται). Υπάρχει βέβαια το Σχιστό, η Φυλή και η μικρή μονάδα στο Γραμματικό! Οι υπόλοιπες χωροθετήσεις θα γίνουν στο μέλλον. Στο "μέλλον", όπου ξεκινάει η προεκλογική περίοδος για τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης! Πόσοι δήμαρχοι άραγε συμμετείχαν στην διαβούλευση του νέου σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων στην Αττική;

Είναι άδικο για τους κατοίκους της Δ. Αττικής να εγκριθεί το ΠΕΣΔΑ και μετά να γίνουν χωροθετήσεις! Θα γίνουν; 
Πάντως όπως εξελίσσονται οι διαδικασίες στα δύο εργοστάσια που θα είναι έτοιμα, θεωρητικά θα μπορούν, έως να χωροθετηθούν και τα υπόλοιπα, να μεταφέρονται και τα σκουπίδια της υπόλοιπης Αττικής! 
...Σύμφωνα με αυτά που έχουν δημοσιευτεί, το εργοστάσιο στο Σχιστό θα έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται 180 χιλ τόνους 120+60) αποβλήτων! Σε μία βάρδια;