Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022

Επίδομα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος


Οι καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την εφάπαξ χορήγηση ειδικού βοηθήματος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες,
σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150/28-12-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 6302/Β/29.12.2021).

Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος για να υποβάλουν αίτηση πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
Α. Μέχρι και την 31/12/2021 να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 15/02/2022 και να παραμείνουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Β. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου.
Γ. Εισοδηματικά κριτήρια
Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, όπου εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου.
Το ποσό του χορηγούμενου βοηθήματος προσδιορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής του καταναλωτή προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
Το μέρος της οφειλής που δεν καλύπτεται από το βοήθημα, διακανονίζεται και εξοφλείται από τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στη Δ/νση Κοινωνικής προστασίας & Αλληλεγγύης, Μ. Ασίας 143, Κερατσίνι (όπισθεν super market Βασιλόπουλος), 1ος όροφος από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:00 έως 14:00.

Η Δ/νση Κοινωνικής προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας εξετάζει τις αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά και στέλνει στη ΔΕΔΔΗΕ τις αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια. 
Η ΔΕΔΔΗΕ είναι εκείνη που κατόπιν συνεχίζει τη διαδικασία και έχει την πλήρη ευθύνη για το πότε θα συνδεθεί το ρεύμα.


Για να δείτε αναλυτικά τα εισοδηματικά κριτήρια, τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσετε αλλά και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το site του Δήμου 
https://keratsini-drapetsona.gr/.../11985-provision-of-a... ) ή να επικοινωνήσουν με το τμήμα Προνοιακών Επιδομάτων του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας στο τηλέφωνο 210- 4006860 (εσωτ. 151- 152), Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:00 έως 14:00.