Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021

Πού βρίσκονται οι διαγωνισμοί των μονάδων απορριμάτων Σχιστού, Φυλής...

Πού βρίσκονται οι διαγωνισμοί των μονάδων απορριμάτων Σχιστού, Φυλής και Γραμματικού

Της Eλένης Μπότα
"Το νερό πλέον έχει μπει στο αυλάκι" υποστηρίζει η Περιφέρεια Αττικής για τους διαγωνισμούς των μονάδων επεξεργασίας απορριμάτων σε Σχιστό και Φυλή, συνολικού προϋπολογισμού 761 εκατ. ευρώ, ενώ για τον διαγωνισμό της μονάδας του Γραμματικού ότι "λαμβάνεται κάθε δυνατό μέτρο για την συντομότερη κατάληξη της διαγωνιστικής διαδικασίας".

Η απάντηση αυτή έρχεται στα όσα έχουν ακουστεί περί καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των παραπάνω διαγωνισμών που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Αττικής, με δεδομένο μάλιστα ότι στο διαγωνισμό για την Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμάτων Κεντρικής Μακεδονίας, που διεξήχθη την ίδια μέρα με τους διαγωνισμούς σε Σχιστό και Φυλή, έχει γίνει ήδη προεπιλογή και η διαγωνιστική διαδικασία προχώρησε στο επόμενο στάδιο.

Σχολιάζοντας την διαγωνιστική διαδικασία για τα δύο μεγάλα έργα, για τα οποία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον μεγάλοι "παίκτες" της αγοράς, η Περιφέρεια Αττικής αναφέρει στο capital.gr "η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής προωθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων , εφαρμόζοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και δίνοντας βάρος στην ανακύκλωση . 
Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, προωθούμε την κατασκευή μεταξύ άλλων 4-5 Πάρκων Κυκλικής Οικονομίας, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται κι αυτά σε Σχιστό και Φυλή. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τις Μονάδες αυτές ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2021. Αρχικά είχε οριστεί καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων συμμετοχής η 26η Ιουλίου 2021 και εν συνεχεία χορηγήθηκε παράταση για την 22α Σεπτεμβρίου 2021, οπότε και κατατέθηκαν οι φάκελοι υποψηφιότητας.

Στην παρούσα φάση οι διαγωνιστικές διαδικασίες βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης από τις αρμόδιες Επιτροπές των αιτήσεων συμμετοχής. Εντός του προσεχούς διαστήματος αναμένεται η έκδοση σχετικής απόφασης. 
Η ολοκλήρωση της α’ φάσης του διαγωνισμού εξαρτάται από την άσκηση ή μη προδικαστικών προσφυγών από τους υποψηφίους και μπορεί να κυμανθεί κατά προσέγγιση από 1 έως 6 μήνες. Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου ελέγχου των δικαιολογητικών θα εκκινήσει η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, ύστερα από αποστολή σχετικής πρόσκλησης σε όσους οικονομικούς φορείς προεπιλεγούν κατά την Α΄ φάση. Σε κάθε περίπτωση, "το νερό πλέον έχει μπει στο αυλάκι" και η Αττική σύντομα θα διαθέτει υποδομές που θα της επιτρέψουν να σταματήσει να θάβει χωρίς επεξεργασία σκουπίδια στη Φυλή, υιοθετώντας ένα φιλικό προς το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων".

Όσον αφορά το διαγωνισμό για το Γραμματικό δόθηκε και νέα παράταση υποβολής προσφορών για τη Δευτέρα, 22.11.2021, όπως ανέφερε προ ημερών το Capital.gr.

Να σημειωθεί ότι την τελευταία διετία δεν έχει ολοκληρωθεί η δημοπράτηση κανενός έργου όσον αφορά τις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ), από την Περιφέρεια Αττικής, ενώ όπως προαναφέρθηκε στις αρχές Οκτωβρίου η Εκτελεστική Επιτροπή του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κ. Μακεδονίας έδωσε το πράσινο φως για να περάσουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού (υποβολή οικονομικών προσφορών) και τα πέντε σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στο διαγωνισμο ήτοι:

1. ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ -ΤΙΤΑΝ, ΕΡΓΟ ΜΕΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
2 ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ "MORE - ΑΒΑΞ - THALIS" 
3. ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.  
4. "INTRAKAT" 
5. ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Πρόκειται για έργο ΣΔΙΤ, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 100 εκατ, ενώ τα πέντε παραπάνω σχήματα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και για τις δύο μονάδες επεξεργασίας (ΜΕΑ) της Αττικής, σε Φυλή και Σχιστό (οι φάκελοι και για τους τρεις διαγωνισμούς κατατέθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου). capital