Τρίτη 6 Αυγούστου 2019

Σημαντική ανακοίνωση του Γ. Γαβρίλη για τη δυσοσμία

Με ανακοίνωση στο διαδίκτυο ο αντι περιφερειάρχης Γ. Γαβρίλης ενημέρωσε για το θέμα των οσμών ότι οι ερευνητές του “Δημόκριτου” έχουν σχηματίσει τα πρώτα συμπεράσματα και προσδιορίζουν σημείο εκδήλωσης του φαινομένου της δυσοσμίας το παράκτιο μέτωπο και πηγή προέλευσης καύση και επεξεργασία πετρελαιοειδών. 

Ακόμα ανακοίνωσε, ότι στο τέλος Αυγούστου σε ευρεία σύσκεψη, σε συνεργασία με τον “Δημόκριτο”, τους Δήμους και τους Φορείς, προκειμένου να παρουσιαστούν αναλυτικά τα επιστημονικά μέχρι τότε δεδομένα και να αποφασιστούν τα επόμενα διαδοχικά βήματα.  
Σταράτες, καθαρές κουβέντες από τον αντιπεφερειάρχη, ο οποίος, δυστυχώς για τον Πειραιά, ολοκληρώνει τη θητεία του στις 31-8-2019!

<Ασφυκτικές συνθήκες δημιουργεί η δυσοσμία στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά

Το περιβαλλοντικό πρόβλημα της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά είναι γνωστό. Αποτελεί κοινό τόπο ότι το μοντέλο ανάπτυξης προηγούμενων δεκαετιών οδήγησε στη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού οχληρών δραστηριοτήτων στην περιοχή (λιμάνι – πλοία , κίνηση βαρέων οχημάτων και ΙΧ, εταιρείες πετρελαιοειδών, εργοστάσιο τσιμέντων, ναυπηγοεπισκευή, ΚΕΛ Ψυτάλλειας κ.ά.) και σε χωρίς σχέδιο διαχείριση του δημόσιου χώρου, με αποτέλεσμα η περιοχή να εμφανίζει τα μικρότερα ποσοστά πρασίνου και ελευθέρων χώρων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Απέναντι σ' αυτή τη διαμορφωμένη κατάσταση, η Περιφέρεια κινήθηκε πολυεπίπεδα, μαζί με τους Δήμους και τους Φορείς διεκδίκησαν, κέρδισαν και από κοινού αξιοποιούν 700 και πλέον στρέμματα σε νέους κοινόχρηστους χώρους και πρασίνου. Σ' ένα δεύτερο επίπεδο η Περιφέρεια Αττικής απευθύνθηκε σε εξειδικευμένα και αναγνωρισμένου κύρους ερευνητικά εργαστήρια και με 3 διαφορετικές Προγραμματικές Συμβάσεις επιχείρησε για πρώτη φορά να προσδιορίσει το περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής κατά τρόπο ολοκληρωμένο και συστηματικό από επιστημονικής άποψης.

Στο πλαίσιο αυτό η ποιότητα της ατμόσφαιρας ελέγχεται από 3 ερευνητικά προγράμματα με το “Δημόκριτο”, το “Αστεροσκοπείο” και το “ΕΛΚΕΘΕ” στο πλαίσιο αντιστοίχων προγραμματικών συμβάσεων, με αντικείμενο την ατμοσφαιρική ρύπανση, τις οχληρές οσμές και την ποιότητα των θαλασσίων υδάτων.

Ειδικότερα για το θέμα των οσμών ο “Δημόκριτος” πραγματοποιεί συστηματικές δειγματοληψίες σε 5 διαφορετικά σημεία, εκ των οποίων τα 2 είναι κινητές μονάδες, προκειμένου να διακριβωθεί η πηγή της ρύπανσης και τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των ρύπων. Μετρά δεκάδες οργανικών πτητικών ενώσεων, σωματιδίων και τη χημική σύστασή τους.

Η σύμβαση έχει διετή διάρκεια για να καλύπτει έναν πλήρη εποχικό κύκλο δειγματοληψιών, ανάλυσης και εφαρμογής των διαφόρων μοντέλων. Ήδη οι μετρήσεις έχουν αρχίσει από το Φεβρουάριο 2019 και στα τέλη Ιουνίου κατατέθηκε το 2ο “παραδοτέο”.
Σύμφωνα με αυτό, οι ερευνητές έχουν σχηματίσει τα πρώτα συμπεράσματα και προσδιορίζουν σημείο εκδήλωσης του φαινομένου της δυσοσμίας το παράκτιο μέτωπο και πηγή προέλευσης καύση και επεξεργασία πετρελαιοειδών. Η ένταση των επεισοδίων δυσοσμίας συνδέεται, όπως αναμενόταν, με συγκεκριμένες μετεωρολογικές συνθήκες (κατεύθυνση ανέμου, θερμοκρασία, υγρασία κ.ά.).

Συνεχίζονται οι μετρήσεις σε καθημερινή βάση, με τη φυσική παρουσία των ερευνητών και το σύνολο των δειγματοληψιών θα ολοκληρωθεί τέλη Σεπτέμβρη, ενώ η επεξεργασία τους θα συνεχιστεί έτσι ώστε να μας δώσει τη δυνατότητα της κατηγοριοποίησης και της ποσοτικοποίησης των πηγών ρύπανσης.

Η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά θα οργανώσει στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, ευρεία σύσκεψη σε συνεργασία με το “Δημόκριτο” , τους Δήμους και τους Φορείς, προκειμένου να παρουσιαστούν αναλυτικά τα επιστημονικά μέχρι τότε δεδομένα και να αποφασιστούν τα επόμενα διαδοχικά βήματα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γ. Γαβρίλης, δήλωσε: «Η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας από την ρύπανση και την υποβάθμιση, αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα των πόλεών μας. 
Στο σημείο, δε, που έχουν περιέλθει εδώ και χρόνια τα συσσωρευμένα περιβαλλοντικά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή, ο ασφαλέστερος δρόμος για να αντιμετωπιστούν, είναι και η αξιοποίηση των επιστημονικών δεδομένων, προκειμένου να καταστήσουμε αποτελεσματικότερες τις πολιτικές μας πρωτοβουλίες, οι οποίες πρέπει να οργανώνονται και να εντάσσονται στη βάση της μεγαλύτερης δυνατής συνεννόησης».>