Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017

The Girl and the Fox : Η δύναμη της συγχώρεσης.

Το κορίτσι και η αλεπού: Η δύναμη της συγχώρεσης.
Περιγράφει το μίσος που ένιωσε αρχικά ένα κορίτσι, όταν βρήκε σκοτωμένα τα ζώα του από μια αλεπού. Αλλά την κρίσιμη ώρα της τιμωρίας, πήρε τη μεγάλη απόφαση της συγχώρεσης …
Μια απόφαση που του έσωσε στην πορεία τη δική του ζωή