Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016

Αποδεκατίζονται οι επιτροπές των Δήμων

Εκατοντάδες είναι οι επιστολές παραιτήσεων που στέλνουν πολίτες εκπρόσωποι φορέων σε επιτροπές των δήμων καθώς αυτοί ειδοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες, ότι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με την περίπτωση θ' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 222 του ν. 4281/2014. 
Σύμφωνα με το νόμο, οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι και τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, των επιτροπών των Δήμων, οι Πρόεδροι και τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων, οι Πρόεδροι, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δηλώσεις. 
Μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι Δημοτικές Επιτροπές Διαβούλευσης, οι Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας, οι Σχολικές Επιτροπές και τα Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων καθώς εκεί υπάρχουν εκατοντάδες μέλη πολλά εκ των οποίων συμμετέχουν αυτό που λέμε χαριστικά. 
Μέλη συλλόγων που τους προτάθηκε και μπήκαν σε επιτροπές των δήμων τις οποίες πολλές φορές σπανίως παρακολουθούν, τώρα τους ζητάνε και δήλωση περιουσιακών στοιχείων. 
Πολλά από αυτά το θεωρούν και επικίνδυνο να δημοσιοποιήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.
Ετσι εκατοντάδες είναι οι παραιτήσεις από τις επιτροπές και τεράστιο το πρόβλημα που αρχίζουν να αντιμετωπίζουν οι δήμοι. πηγή