Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016

Οι 100 σημαντικότερες φωτογραφίες στην ιστορία

100 Photographs: The Most Influential Images of All Time Trailer | 100 Photos | TIME